Organisationer vil åbne grænsen for skilsmissebørn: "Det er en menneskeret"

Både Børns Vilkår og Institut for Menneskerettigheder kritiserer den svenske grænselukning, fordi den adskiller skilsmissebørn fra at se deres forældre.

- Vi har at gøre med en menneskeret, nemlig retten til familieliv, og det er noget, der virkelig er vigtigt at beskytte.

Ordene kommer fra Anette Faye Jacobsen, der er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder.

Hun er forfærdet over, at den svenske grænselukning siden 22. december har betydet, at flere børn fra skilsmissefamilier siden da ikke har kunnet se den ene af deres forældre.

quote Vores familieliv er blevet taget fra os, for grænselukningen har splittet os ad.

Maria Sarko

- Det er en del af FN's børnekonvention, at børn har ret til at have regelmæssigt samvær med begge sine forældre, og det er også en del af den europæiske menneskerettighedskonvention, at det er et beskyttet forhold. Så det er noget myndighederne skal tage meget alvorligt, siger hun, og bliver bakket op af Børns Vilkår.

- Det er et rigtig stort problem, og det er meget alvorligt, siger Ingrid Hartelius Dall, der er juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår.

Det er uvist, hvor mange familier, der er ramt af grænselukningen. Men TV 2 Lorry har været i forbindelse med forældre og børn fra tre skilsmisser, hvor forældrene i Sverige er afskåret fra at få deres danske børn hjem.

- Vores familieliv er blevet taget fra os, for grænselukningen har splittet os ad, siger Maria Sarko, hvis 13-årige søn ikke længere må komme til Sverige, hvor han ellers plejer at opholde sig hver anden uge i en 7/7-ordning.

- Jeg frygter, at vi… det er næsten ikke til at sætte ord på det. At vi enten glider fra hinanden eller må kæmpe så hårdt, at alt andet falder fra hinanden, siger Maria Sanko.

Familiære bånd kan blive alvorligt skadet

Grænselukningen gælder indtil videre en måned endnu.

Børns Vilkår understreger, at de fleste velfungerende skilsmissefamilier godt vil kunne komme igennem den tid, uden at det påvirker de familiære bånd mærkbart. Men børn i særligt udsatte familier vil hurtigt blive påvirket.

- For nogen børn er den her kontinuitet og vished om, hvad der skal foregå, og hvornår det skal foregå, og hvornår ser jeg min mor eller far igen meget meget vigtig for deres udvikling og trivsel og for deres forgodtbefindende i det hele taget, siger Ingrid Hartelius Dall fra Børns Vilkår.

quote For nogen børn kan den her afbrydelse af kontakt have meget stor konsekvens, fordi der så skal genopbygges noget rutine igen bagefter, som for nogle børn kan være rigtig svært

Ingrid Hartelius Dall, Børns Vilkår

- Hvis det strækker sig over en måned, så er det klart, at det er et savn for både børn og forældre, og det betyder jo meget for tilknytningen for især små børn, hvis der går længere tid, siger Anette Faye Jacobsen fra Institut for Menneskerettigheder.

Begge frygter de, at grænselukningen vil blive forlænget, ligesom mange andre coronarestriktioner bliver det i disse dage.

- Det er rigtig vigtigt, at man overvejer hvilke konsekvenser, det har for de her børn. For den uvished, der er forbundet med det, kan betyde rigtig meget for børnene. Nu hedder det jo lige nu en måned, men vi aner jo ret beset ikke, hvor lang tid det kommer til at virke, siger Ingrid Hartelius Dall.

- For nogle børn kan den her afbrydelse af kontakt have meget stor konsekvens, fordi der så skal genopbygges noget rutine igen bagefter, som for nogle børn kan være rigtig svært, siger Ingrid Hartelius Dall.

Skilsmissebørn bør undtages fra grænselukning

Grænselukningen er indført med en række undtagelser.

Eksempelvis kan man komme til Sverige, hvis man skal til begravelse eller besøge en dødssyg slægtning. Men skilsmissebørn er altså ikke undtaget, og det vækker undren.

- Der er helt klart et anerkendelsesværdigt hensyn at tage til børn og familier, og hvor man kan forlange, at myndighederne går ind og tager stilling til, om man kan gøre noget så børn og forældre igen kan se hinanden, siger Anette Faye Jacobsen fra Institut for Menneskerettigheder.

quote Det ville være klædeligt, hvis myndigheder på begge sider af sundet tænkte, okay vi har en situation vi skal have løst, og nogle børn der potentielt kan være i klemme, hvordan kan vi hjælpe dem bedst

Ingrid Hartelius Dall, Børns Vilkår

Det er Sveriges indenrigsminister Mikael Damberg, der har indført indrejseforbuddet, og dermed ham, der kan lempe restriktionerne. Men han fastholder, at skilsmissebørn uden svensk statsborgerskab skal afvises ved grænsen.

- Der er ingen undtagelse for dem, der har familiære bånd til en svensk statsborger - uanset alder. Regeringen er bevidste om, at et midlertidig indrejseforbud får negative konsekvenser på mange måder, og det er heller ikke en beslutning, der har været let at træffe, skriver indenrigsminister Mikael Dambergs presserådgiver Per Strängberg til TV 2 Lorry i en mail.

- Men under denne pandemi har kraftfulde tiltag og svære beslutninger været nødvendige. Regeringen har fra begyndelsen tydeligt meldt ud, at man kommer til at træffe beslutning om at gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at hindre og mindske smittespredningen i Sverige. Det midlertidige indrejseforbud fra Danmark er sådan en nødvendig beslutning, lyder det videre i mailen fra Sveriges indenrigsminister Mikael Dambergs presserådgiver Per Strängberg.

Konsekvenser for børns trivsel

Den melding undrer hos både Børns Vilkår og Institut for Menneskerettigheder, der derfor opfordrer de danske myndigheder til at tage problematikken op med de svenske myndigheder.

- Det ville være klædeligt, hvis myndigheder på begge sider af sundet tænkte: 'Okay, vi har en situation, vi skal have løst, og nogle børn der potentielt kan være i klemme. Hvordan kan vi hjælpe dem bedst', siger Ingrid Hartelius Dall.

- I første omgang er det jo de svenske myndigheder, der skal reagere, men hvis der er helt lukket der, så synes jeg da, at det kan være noget for de danske myndigheder også at tage op, siger seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder Anette Faye Jacobsen.

- Jeg skal ikke gøre mig klog på de sundhedsmæssige løsninger, men bare opfordre til, at man overvejer, hvilke konsekvenser det kan have. Ikke kun for den umiddelbare coronasituation, men også for den overordnede sundhed og trivsel for de her børn på længere sigt, siger juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår, Ingrid Hartelius Dall.