Ombudsmand går ind i sag om psykisk syge fanger

Psykisk syge fanger på Vestre Fængsels hospital risikerer at få det værre. Det får ombudsmanden ind i sagen.

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, har besluttet at gå nærmere ind i sagen om de psykisk syge i Vestre Fængsel.

Baggrunden er en lægefaglig vurdering, som Dansk Institut mod Tortur, Dignity, har givet på foranledning fra ombudsmanden.

- Sammenfattende må det vurderes, at man under de aktuelle vilkår ikke i tilstrækkelig grad kan beskytte de psykisk syge mod et til tider pinefuldt ophold med risiko for forværring af deres sygdomstilstand, lyder det i vurderingen.

Vurderingen kommer på baggrund af besøg på Vestre Fængsels hospitalsafdeling, Vestre Hospital, foretaget af ombudsmanden og Dignity i 2012 og 2013.

Nedværdigende forhold for de syge

Institut for Menneskerettigheder deltog også i besøgene.

Hos Dignity oplyser overlæge Jens Modvig i en mail til Ritzau:

- Jeg synes, at forholdene er meget nedværdigende for de indsatte.

Ifølge Jens Modvig er det problematisk, at de psykisk syge overhovedet opholder sig i Vestre Fængsel.

- De burde være på en psykiatrisk institution med vilkår, som vil hjælpe dem til at få det bedre, siger Jens Modvig.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen vil i sin undersøgelse af forholdene se nærmere på, om der på Vestre Hospital er den nødvendige bemanding, og om de fysiske faciliteter på stedet er tilstrækkelige.

Syge deltager ikke i sociale aktiviteter

Ombudsmanden har til opgave at føre tilsyn med forholdende i den danske fængsler og arresthuse. Besøgene i Vestre Fængsel er sket som led i netop dette tilsyn.

Ifølge de oplysninger, som ombudsmanden har modtaget i forbindelse med tilsynet på afdeling VH2 på Vestre Hospital, hvor de fleste indsatte er psykisk syge, tilbringer mange af de syge næsten hele døgnet i en celle.

Fængslet har ellers blandt andet tilbud om fællesskab med andre fanger, gårdtur, kondirum, psykiater, socialrådgiver og sygeplejerske, men de mange af de syge deltager ikke i de sociale aktiviteter.