Nyt tilbud til særlig gruppe: Sådan kan du blive pædagog i en fart

En ny merituddannelse, som møder opbakning politisk, skal gøre det nemmere for akademikere at tage en pædagoguddannelse.

I mange år har der været stor mangel på folk, der gerne vil ind på pædagoguddannelserne.

Nu er Københavns Professionshøjskole kommet med et nyt forslag om en merituddannelse, som ligger til godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Merituddannelsen skal gøre det lettere for akademikere at gennemføre en pædagoguddannelse og dermed afhjælpe problemet med pædagogmanglen. 

I år er antallet af førsteprioritetsansøgninger til pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole således faldet fra 1561 til 1467 - et fald på seks procent.

Meritpædagoguddannelse er på godt to år, og adgangskravet på uddannelsen er blot, at man som minimum har en uddannelse på bachelor-niveau. 

Normalt varer pædagoguddannelsen tre et halvt år. 

Meningen med uddannelsen er, at man bliver ansat i en stilling som pædagogmedhjælper i mindst 27 timer om ugen med løn. 

Dertil vil man modtage almindelig pædagogisk undervisning, og efter godt to år er man færdiguddannet pædagog.

- Vores samarbejdspartnere ude i kommunerne har meget svært ved at rekruttere, når de slår pædagogstillinger op, så nu prøver vi at udvide puljen af ansøgere til pædagogfaget, udtaler Annegrete Juul, dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Annegrete Juul, dekan, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole
Annegrete Juul, dekan, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole
Foto: Københavns Professionshøjskole - pressefoto

Flere bakker op om forslaget

Nogle vil måske frygte, at akademikere, som har brugt lang tid på at gennemføre en uddannelse, ikke vil være villige til at skifte spor til pædagogfaget. 

Selv frygter Annegrete Juul ikke, at der vil blive set ned på en stilling som pædagog.

- Der er allerede mange akademikere ansat i pædagogmedhjælperstillinger, og jeg ved også fra de faglige organisationer, at de jævnligt modtager dispensationsansøgninger fra akademikere, som ønsker at arbejde som pædagog.

quote Vi skal naturligvis også huske at italesætte, hvilke muligheder og hvilke karriereveje der er inden for pædagogfeltet.

Cecilia Lonning-Skovgaard

Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, bakker også op om forslaget. Hun mener, at det vil være et oplagt valg for nogle.

- Vi har ret god erfaring med meritlærer-tilbuddet, som egentlig er det samme - bare indenfor læreruddannelsen.

- Vi har en gruppe uddannede akademikere, som har gået i fem år og været præget af kortidsansættelser og dagpenge, og her håber vi, at der er nogle, som er åbne overfor at prøve pædagogfaget, siger borgmesteren. 

Hun tilføjer, at det er vigtigt at få talt pædagogfaget op.

- Vi skal naturligvis også huske at italesætte, hvilke muligheder og hvilke karriereveje der er inden for pædagogfeltet.

Også Camilla Thorgaard, der er områdechef for videregående uddannelse på Danmarks Evalueringsinstitut, bakker op om forslaget - selvom hun ikke mener, det alene løser problemet med manglende pædagoger. 

- Forslaget er et af flere mulige bud, men jeg tror ikke rekrutteringen af akademikere kan stå alene som løsning af rekrutteringsbehovene. Jeg tror stadig vi skal tænke i at få flere uden uddannelse til at uddanne sig, siger hun. 
 

Pædagoguddannelsen har ikke været attraktiv 

Københavns Professionshøjskoles forslag kommer i samarbejde med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Ishøj Kommune og Helsingør Kommune. 

Samtidig oplever forslaget også støtte fra bland andet de to pædagogiske fagforeninger BUPL og LFS.

I sommer oplevede Københavns Professionshøjskole et fald på seks procent i antallet af ansøgninger til pædagoguddannelsen.