Ny rapport: Halvdelen af de hjemløse bor i hovedstadsområdet

Antallet af hjemløse er steget med otte procent siden 2015. Cirka halvdelen, der bor på gaden, herberger eller på venners sofaer, kommer fra hovedstadsområdet.

Hjemløsheden i Danmark er stigende. Det viser en ny kortlægning af hjemløshed, som er udgivet af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Af rapporten fremgår det også, at cirka halvdelen af alle hjemløse borgere i Danmark, kommer fra hovestadsområdet.

I hovedstadsområdet var der i 2015 registreret 3.152 borgere, som manglede permanent tag over hovedet.

De nyeste tal viser dog, at hjemløsheden stiger omkring København. I 2017 blev antallet af registrerede hjemløse opgjort til 3.242 borgere. 

Hjemløshed blandt unge fordoblet

Samtidig viser kortlægningen af de hjemløse, at der også er sket en stigning i antallet af unge hjemløse.

Siden 2009 er der sket en fordobling af unge mellem 18 og 24 år uden et sted at bo fra 633 i 2009 til 1278 i 2017.

Kortlægningen omfatter både de hjemløse, som lever på gaden, men også dem, som sover på herberger eller på en sofa hos familie og venner.

Det er den sjette landsdækkende kortlægning af hjemløshed. Optællingen for 2017 er gennemført i starten af februar i år. 

Fakta om kortlægning af hjemløshed blandt unge