Ny bydel til hospitalsansatte

Det nuværende byråd i Gribskov Kommune kommer til at slutte denne valgperiode med en tro på fortsat vækst og muligheden for, at kommunen vil kunne tiltrække et stort antal tilflyttere.

Det er baggrunden for, at byrådet på et lukket møde mandag aften besluttede at købe et 30 hektar stort landbrugsareal på vestsiden af Laugøvej nord for Helsinge. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Arealet ejes af gårdejer og byrådsmedlem Flemming Trojel, som på grund af inhabilitet ikke deltog i byrådets behandling af sagen. Det meste af området er i den nuværende kommuneplan reserveret et til byudviklingsområde.

De fleste forhandlinger om arealet er foregået på lukkede møder, men sagen blev behandlet på åbne møder i økonomiudvalget og byrådet i juni. Ved den lejlighed fik arealet navnet Helsinge Nord.

Der blev ved den lejlighed talt om muligheden for omkring 300 nye boliger, som der forventes at blive afsætningsmuligheder for, når det ny store hospital i Hillerød ventes at tiltrække mange nye medarbejdere.

Ved overtagelsen af arealet skulle det også blive muligt at følge et ønske fra Lokalbanen om en ny togstation som erstatning for trinbrættet i Laugø, som ikke har mange brugere. Med overtagelsen af arealet råder Helsinge nu over mulighed for omkring 700 nye boliger, fremgår det af det materiale, som byrådet tog stilling til, da det i juni godkendte at indledte forhandlinger med Flemming Trojel (V).

Inkluderet i dette tal er de cirka 200 boliger på området ved Ammendrup, som flere forskellige nu lukkede eller kriseramte udviklings- og byggeselskaber har forsøgt at afsætte og markedsføre, blandt andet under navnet »Annisse Bakker«.