Nu indføres mere offensiv teststrategi for coronavirus

En ny teststrategi skal sikre at flest muligt testes for COVID-19.

Danmark skifter strategi og vil teste langt flere for coronavirus, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Beslutningen er taget sammen med Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen efter anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Den mere offensive teststrategi skal indføres "under hensyn til den kapacitet, der er og kan skaffes og produceres på både kort og langt sigt i Danmark", lyder det.

- Vi er aktuelt udfordret af en global mangel på testkapacitet. Det er imidlertid vores strategi, at langt flere skal testes for COVID-19 i Danmark. Derfor arbejdes der målrettet på at forøge testkapaciteten både med private og offentlige parter, og jeg vil sammen med regionerne sikre, at der eksekveres på denne offensive teststrategi i hele landet, siger siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelsen.

De konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er nu:

  • Alle med mistanke om moderat til svær COVID-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en COVID-19-vurderingsenhed på sygehus, skal testes
  • Fødende kvinder, der er visiteret til fødsel på en fødeafdeling, og hvor der er mistanke om COVID-19 skal ud fra et forsigtighedsprincip testes.
  • Nyfødte børn skal testes, såfremt de har symptomer
  • Personer med let til moderate symptomer, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, kan henvises såfremt arbejdsgiver finder det hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding. Det er den praktiserende læge, der henviser efter vanlige principper.
  • Der skal være en særlig opmærksomhed og lavere tærskel for sårbare grupper med henblik på vurdering og test.

3.000 daglige tests

I takt med at testkapaciteten udbygges, vil der blive plads til at man kan teste flere, hvilket bliver nødvendigt efterhånden som epidemien udvikler sig.

Samtidig kan den øgede kapacitet bruges til at udvide grupperne, der kan testes f.eks. flere ansatte på sundheds- og ældreområdet, samt flere i den gruppe af patienter med lette symptomer, der bliver henvist til sygehusenes nyoprettede COVID-19-vurderingsenheder.

- Det er centralt, at teststrategi og testkapacitet følges ad, og at indsatsen kan og skal opgraderes i takt med, at vi forøger testkapaciteten, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Der er opjusteret på den maskinelle kapacitet, som aktuelt kan levere 3.000 test dagligt i Danmark. Der er dog en række andre flaskehalse i form af materialer, testkits og personale. Disse knapheder bliver håndteret af styrelserne og regionerne i samarbejde med private virksomheder.

Der er aktuelt global mangel på både testkapacitet og værnemidler. Derfor arbejdes der sideløbende med at udbygge testkapaciteten i Danmark ved.

Tiltag for at udbygge testkapacitet i Danmark

  • Konkret samarbejde med en række danske virksomheder om at omlægge produktion til såvel test som værnemidler
  • Indkøb af flere test og værnemidler fra udenlandske producenter
  • Indsamling af testkit, værnemidler og respiratorer, der befinder sig inden for Danmarks grænser.
  • Nedsættelse af en tastforce fra Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut, der på stedet kan vurdere og derefter give de nødvendige tilladelser til produktion og ibrugtagning af test og værnemidler.

_

_


Mest læst i dag

Se flere

Coronavirus

Corona forside

Her er dagens coronatal

Adam Bertelsen

Adams opfindelse i et tårn i København kan blive “banebrydende” - nu skal borgere hjælpe

Håndsprit hænder

SSI varsler smittestigning, men hvor klar er vi egentligt?

Respirator

Lige nu er der nul indlagte i respirator - men tallet vil stige, siger overlæge


Lorryland


Forsiden lige nu

Se flere