Nationalpark uddeler lille million til naturprojekter: Skal få flere ud i naturen

Brugere af Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan blandt andet se frem til flere bålhytter, bedre stiforhold og måske et rigere fugleliv.

På tværs af fem kommuner fra Øresund til Roskilde Fjord rummer Nationalpark Kongernes Nordsjælland en række naturoplevelser – og inden længe rummer den endnu flere.

For organisationen bag Danmarks næststørste nationalpark har netop sat navne på en række mellemfolkelige projekter i parken, der får økonomisk støtte fra en statslig pulje.

I alt 14 forskelligartede projekter, der bidrager til at bevare, styrke og formidle natur, kulturhistorie og skabe bedre muligheder for naturoplevelser har fået del i 900.000 kroner fra nationalparken.

Det skriver Nationalpark Kongernes Nordsjælland på dets hjemmeside.

Det er frivillige foreninger, der har ansøgt om penge til at etablere alt fra bålhytter til badebroer, som nu kan blive bygget i parken inden længe.

I alt har 27 foreninger eller privatpersoner budt ind med idéer og ønsker i form af ansøgninger til parken – hvoraf altså halvdelen er blevet udvalgt.

- Det har været helt fantastisk at se, hvordan ansøgningerne er væltet ind til puljen. Vi er meget glade for den store interesse, men det betyder også, at vi har måtte arbejde for at skære feltet ned, da vi jo ikke kan give penge til alle. Det har været lidt af et luksusproblem, som vi har løst i puljeudvalget, udtaler Poul Erik Pedersen, næstformand i nationalparkens bestyrelse og formand for puljeudvalget.

Her er projekterne, der har fået støtte

Bålhytter og fuglekasser

Projekterne, der modtager støtte, spænder over en bred vifte. Mens nogle har med kulturhistorie at gøre – for eksempel en app og en guidebog – er andre mere lavpraktiske.

En del bålhytter, bord- bænkesæt og broer er således blevet prioriteret. Der er også deciderede naturprojekter som oprensning af søer, opsætning af fuglekasser og genopretning af forfaldne diger.

Med projekterne håber nationalparken, at flere vil benytte sig af den nordsjællandske natur.

- Vi kan se på de ansøgninger vi har modtaget, at blandt nationalparkens foreninger og lodsejere blomstrer det med ideer til gode projekter – og nu kan de med støtte fra puljen blive til virkelighed, udtaler Poul Erik Pedersen.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev indviet i maj 2018 og er en af fem nationalparker i Danmark. Hertil kommer 15 såkaldte naturnationalparker.

Hovedstadsområdet er hjemsted for to nationalparker og tre naturnationalparker.