Nationalpark drukner i forslag og idéer: Se fem forslag her

Der er kommet mere end 400 forslag til, hvad Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan bruges til.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer ikke til at mangle idéer til, hvad den nye nationalpark kan bruges til.

Nationalparken efterlyste idéer til den seksårige nationalparkplan, som skal sendes i høring inden årsskiftet. Siden 1. februar har alle derfor haft mulighed for at sende idéer til projekter i nationalparken. Og interessen er stor, for da fristen for nylig udløb, havde man modtaget over 400 idéer.

De mange forslag er især kommet fra kommuner og foreninger – blandt andet fra Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, lodsejerforeningen Landbrugere i Kongernes Nordsjælland, Danmarks Jægerforbund og Slots- og Kulturstyrelsen.

Alle forslag samles i katalog

Nu er man derfor ved at samle projekterne i et idékatalog, som senere skal fremlægges for nationalparkbestyrelsen efter sommerferien. 

- Vi vil gerne takke alle, som har vist interesse og taget sig tid til at sende os deres ideer. Nationalparken skal jo bygge på frivillighed og lokalt ejerskab, og med over 400 indkomne idéer har vi fået et solidt fundament til at lave en fantastisk nationalparkplan, siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Flere har for eksempel foreslået et korps af guider og naturvejledere, der skal stå for formidlingen af blandt andet nationalparkens geologi. Andre har foreslået, at man gør området mere tilgængeligt med stier og ruter, og så er der kommet mange forslag vedrørende biodiversiteten.

Ikke plads til alle idéer

- Vi er meget glade for at have modtaget så mange ideer. Det vil ikke være muligt at tilgodese dem alle i vores første nationalparkplan, og vi skal have fundet en balance mellem hensynet til de besøgende og hensynet til naturen, siger sekretariatschef Marianne Lund Ujvári.

På bestyrelsesmødet den 22. oktober skal bestyrelsen drøfte udkastet til nationalparkplanen, som efter planen skal sendes i høring til december. Nationalparkplanen skal være vedtaget senest den 1. juli 2020.

Herunder kan du læse konkrete forslag fra fem nordsjællandske kommuner.

Fredensborg Kommune: Babylone Strand og Under Kronen

Stranden ved Humlebæk
Stranden ved Humlebæk
Foto: Marianne Lund Ujvári

Gribskov Kommune: Græssende kulturarv og en motorvej for havørreder

Kongernes heste
Kongernes heste
Foto: Thomas Hackmann

Halsnæs Kommune: Løgfrøer og vildmarkssafari i bæverskjul

Løgfrø
Løgfrø
Foto: Lars Gejl

Helsingør Kommune: Det Grønne Bælte og bæklampretter

Flynderupgård
Flynderupgård
Foto: Helsingør Museer

Hillerød Kommune: Tørvemose og sommerfugle

Violetrandet ildfugl
Violetrandet ildfugl
Foto: Hillerød Kommune