Naboer afviser erstatningsmodel for metrostøj

Nabogrupper fra flere byggepladser for den udvidede metro i København danner nu fælles front mod Metroselskabet i sagen om erstatninger til berørte borgere for de markant udvidede støjgener. Det skriver Politiken torsdag.

Centralt for naboerne står den måde, som støjgenerne beregnes på, og her kritiserer de Metroselskabets rolle i sagen, ligesom naboerne kræver, at støjen skal udregnes på en anden måde, end den, som Metroselskabet bruger.

I sidste uge tilkendte Ekspropriationskommissionen erstatninger til naboer, der udsættes for et støjniveau på over 55 decibel om natten eller 60 decibel om aftenen. Men Metroselskabet skal selv finde frem til, hvem der er berettiget til hvad, og selskabet har udviklet en ny støjberegningsmetode, som adskiller sig fra miljømyndighederne.

Naborepræsentanter fra syv metroarbejdspladser har nu drøftet sagen på et fællesmøde, og initiativtagerne konkluderer i en fælles udtalelse blandt andet, at »Metroselskabet er part i sager om erstatning og ekspropriation, hvilket indebærer, at Metroselskabet ikke kan operere som uvildig myndighed med hensyn til simulering af støjudbredelse«, skriver Politiken.

Derudover kræver naborepræsentanterne, at »der skal laves uvildige og alternative udbredelseskort af støjforurening mv., som foretages med udgangspunkt i gængse metoder - for eksempel med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger, i henhold til EU- og WHO-standarder - for at flest mulige naboerne får så gode erstatningsmuligheder som muligt«.

I kommissionens behandling af erstatningssagen har Metroselskabet indsendt to typer støjudbredelseskort. Det ene er i tråd med miljømyndighedernes krav, det andet er et, som Metroselskabet har udviklet sammen med specialister fra konsulentfirmaet Cowi. Metroselskabet har oplyst, at det vil bruge sin egen målemetode, når erstatningerne skal udmøntes.

Metroselskabets model tager udgangspunkt i et gennemsnitligt støjniveau over en længere periode med et argument om, at støjkilderne flytter sig hele tiden.

Mens Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder opgør støjens middelværdi om dagen kl. 7-18 som et snit over de mest støjende otte timer, mens det om aftenen og natten opgøres som et snit over henholdsvis den mest støjende time og mest støjende halve time.

I kraft af, at Metroselskabet tidligere har afvist erstatninger for døgnarbejde og givet misvisende støjoplysninger til offentligheden, frygter nabogrupperne, at selskabets nye model er til deres ulempe.

Men Metroselskabet siger, at den nye model faktisk fordobler antallet af erstatningsberettigede boliger.

»Det er denne metode, som kommissionen har lagt til grund for vurderingen af erstatningsspørgsmålet i forbindelse med udvidet arbejdstid. Og denne nye supplerende støjberegningsmodel sikrer flere naboer erstatning«, hedder det i en mail fra selskabet.

Metroselskabet erklærer sig villig til at diskutere nabogruppernes krav om at inddrage uvildig støjekspertise.

»Metroselskabet holder orienteringsmøder om støjberegningerne efter sommerferien, og vi ser frem til yderligere dialog med naboerne herom«, skriver pressekoordinator Kåre Møller Madsen i en mail til Politiken.

Det udvidede byggeri er allerede gået i gang. Metroselskabet oplyser, at de første naboer vil modtage brev med konkrete erstatningstilbud i næste uge.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

1600px_colourbox40805590.jpg

Helsingør er populær som aldrig før - og borgmesteren ved godt hvorfor

Børnehave genåbning

Endnu en kommune dropper forældrebetaling, hvis børnene holdes hjemme fra dagtilbud

Cecilia Lonning-Skovgaard

Corona rammer Københavns aktivering af banderelaterede ledige

20071024-220631-2-1920x1282we

playEt stykke dansk kulturarv fylder 100 år - men det går kun én vej

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere