Myldretid: Flere veje er presset maksimalt

Aldrig har der kørt så mange biler på motorvejene herhjemme, som der gør nu. Især vejene i hovedstadsområdet er pressede.

Der er sket en markant stigning i antallet af biler på vejene. Foto: Dennis Lehmann / Scanpix (arkivbillede)

Hvis du pendler i bil til arbejdet og føler, at du oftere og oftere er fanget i kø, så har det en forklaring. En ny rapport fra Vejdirektoratet viser, at der aldrig har kørt så mange biler på de danske motorveje som nu. 

Myldretiden vil blive udvidet, fordi flere trafikanter vil forsøge at undgå kø ved at køre tidligere eller senere. Samtidig vil mange forsøge at finde alternative ruter til og fra arbejde.

Mogens Fosgerau, Professor i Transportøkonomi, DTU

- Opgørelsen bekræfter bare det indtryk, som mange trafikanter nok har fra deres færden på vejnettet, nemlig at trafikken stiger markant på vores motorveje, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.  

I forhold til 2007 er antallet af kørte kilometer på motorvejene steget med 22 procent. Hovedstadsområdet har flest strækninger, hvor trafikken er tæt.

På Hillerødmotorvejen, Motorring 3 og Amagermotorvejen har de senere års trafikvækst medført, at trafikken på vejene på visse tider af døgnet er tæt på kapacitetsgrænsen, skriver Vejdirektoratet.

De mest trafikerede vejstrækninger:

- Set over hele året er Køge Bugt Motorvejen den mest trafikerede delstrækning med en gennemsnitlig døgntrafik på ca. 123.000 køretøjer.

- På hverdage er det Motorring 3, der ligger i top med ca. 132.000 køretøjer pr. hverdag.

Tal fra Vejdirektoratet

 

Læs også Fjerde spor åbnet på travl motorvej - men der er stadig kø

 Myldretiden bliver udvidet

Hvis udviklingen fortsætter, og der bare kommer flere og flere biler på vejene, så betyder det ikke bare flere timer med myldretid, men vil også har en effekt på arbejdspladser ved de travle vejnet, forudser Mogens Fosgerau, Professor i Transportøkonomi, DTU. 

- Myldretiden vil blive udvidet, fordi flere trafikanter vil forsøge at undgå kø ved at køre tidligere eller senere. Samtidig vil mange forsøge at finde alternative ruter til og fra arbejde, siger Mogens Fosgerau.

Men det er ikke kun i trafikken, udviklingen vil kunne mærkes, det kommer til at smitte af på de virksomheder, der er placeret ved de travle veje som f.eks. motorring 3. 

- Virksomhederne vil opleve, at de får færre ansøgere, når de slår en stilling op, fordi folk ikke kan komme til og fra arbejde uden at sidde i kø, vurderer Mogens Fosgerau fra DTU. 

Kollektiv trafik

Der er forskellige tilgange, hvis problemet skal løses fremover, fortæller Mogens Fosgerau.

Enten skal vejnettet udbygges, den kollektive trafik forbedres, så flere vælger at benytte bus, metro eller lignende, man kan opkræve betaling på vejene, eller man skal bruge intelligent trafikstyring.

Intelligent trafikstyring ses eksempelvis i USA, hvor man styrer, hvor meget trafik der bliver lukket ned på motorvejene fra ramperne. 

Læs også Motorvej til Hillerød rykker lidt nærmere

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik