Minister: Trængsel skal ikke bremses med højere afgifter

Forslag fra Trængselskommissionen om afskaffelse af kørselsfradrag og dyrere parkering får kold skulder.

Det kan bekæmpe trængslen, og det kan give flere penge i statskassen. Sådan konstaterer Trængselskommissionen om både en afskaffelse af befordringsfradraget og om højere parkeringsafgifter.

Men forslagene mødes af en kold skulder fra transportminister Henrik Dam Kristensen (S), som er afvisende over for tanken allerede et halvt år inden, at de endelige anbefalinger fra kommissionen er klar.

- Det er magtpåliggende for mig at sige, at der er nogle idéer, som isoleret set vil forøge skatte- og afgiftstrykket voldsomt både for den enkelte og for virksomhederne. Og der vil jeg gerne sende et klart signal om, at det vil regeringen ikke være med til, siger ministeren til Ritzau.

Hans afvisning vækker lettelse hos erhvervsorganisationen DI, som bestemt ikke er tilhænger af nye afgifter.

- Det vil ikke fremme væksten. Jeg ser frem til, at kommissionen i forbindelse med den endelige strategi vil prioritere de idéer, som samlet set løfter mobiliteten i vores transportsystem, siger Michael Svane, der er direktør for DI Transport.

Afvisningen er derimod en skuffelse for Ivan Lund Pedersen fra Noah Trafik, som er medlem af kommissionen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, for de sidste 20 år er der sket en voldsom nedsættelse af bilafgifterne, ligesom prisen på benzin slet ikke er steget så meget som prisen på kollektiv trafik, påpeger han.

Ivan Pedersen så også gerne befordringsfradraget afskaffet, og henviser til, at man i Holland har ændret det til et fradrag for at benytte kollektiv trafik.

- Befordringsfradraget er et absurd tilskud til, at folk kører en mand i hver bil, og dermed skaber trængsel. Det er 4,9 milliarder kroner, som man kunne bruge til bedre service i den kollektive trafik, påpeger han.