Miljøminister sætter undersøgelse af Øresund i gang

Kritikken af den intensiverede råstofindvinding i Øresund, der blandt andet har medført, at store dele af de gamle og berømte fiskebaner ud for Helsingør, Lappen og Disken, er gravet væk, fører nu til, at Naturstyrelsen under Miljøministeriet iværksætter en statslig kortlægning af Øresunds råstoffer samt undersøgelser af råstofindvindingens miljøpåvirkning i udvalgte områder af Øresund.

Foto: TV2/Lorry

Det skriver Helsingør Dagblad onsdag.

Hvert år udbyder Naturstyrelsen via en bevilling på finansloven en marin råstofkortlægning med tilknyttet miljøundersøgelse og miljøminister Kirsten Brosbøl har efter den heftige, aktuelle debat om råstofindviding og angiveligt medfølgende miljø-ødelæggelse af Sundet altså nu valgt at lade undersøgelserne ske i Øresund i denne omgang.

Som Helsingør Dagblad i en række artikler har beskrevet, har der fra flere sider været rettet en skarp kritik af blandt andet den kontrol og kontrolmetode, som Naturstyrelsen hidtil har benyttet sig af, ligesom kritikken retter sig mod den intensiverede sugning på blandt andet Lappen og Disken ved Helsingør.

De gamle banker er meget muslinge- og fiskeholdige og man frygter, at både den rige fiskebestand og eksempelvis Sundets mange marsvin forsvinder, fordi de fremover er tvunget til at finde føde andre steder.

Borgmestre på begge sider af Øresund har også udtalt sig positivt om muligheder for at få etableret en marin naturpark i Øresund for at beskytte sundets enestående miljø.

- Vi vil gerne have forbedret den viden, vi har om Øresund, blandt andet med sundets tilknytning til hovedstaden, hvor der er et stort forbrug af råstoffer, siger geolog i Naturstyrelsen, Laura Addington til Helsingør Dagblad.

- Desuden vil vi gerne vide mere detaljeret, hvad der er op og ned i den store debat, der har været om Øresund og råstofudvinding. Der er jo flere forskellige dagsordener om Øresunds fremtid og om, hvordan den skal se ud, siger Laura Addington.

Naturstyrelsen har i går sendt både kortlægning og miljøundersøgelse i udbud.

Tilbudsfristen udløber den 21. juli og midt i august er Naturstyrelsen klar til at underskrive kontrakten med det entrepenørfirma, der bliver valgt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik