Metroens natarbejde var aftalt spil

Tilladelsen til at udvide arbejdet på det forsinkede metrobyggeri var klappet af, længe før selskabet formelt søgte om lov til det, skriver Politiken.

Foto: TV2/Lorry

Metroselskabet var selv med til at formulere Transportministeriets helt centrale VVM-notat, hvilket ministeriet ellers før har afvist over for Politiken.

Det viser en mailudveksling fra midten af april mellem ministeriet, Københavns og Frederiksberg Kommune samt Metroselskabet, som Politiken er i besiddelse af.

Materialet er blevet forelagt to eksperter i forvaltningsret, og sagsbehandlingen er helt uacceptabel og i strid med god forvaltningsskik, siger de.

»Det er meget kritisabelt, at myndighederne ikke afventede en formel henvendelse, før de udarbejdede VVM-notatet, ligesom de ikke burde have udvekslet udkast til notatet med Metroselskabet«, siger Søren Højgaard Mørup, professor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet, til Politiken.

Metroselskabet søgte 29. april de to kommuner og staten om tilladelse til at udvide arbejdstiden på samtlige byggepladser for at undgå en etårig forsinkelse og ekstraregning på halvanden milliard kroner.

Men allerede tre uger forinden - 8. april - lavede parterne et udkast til VVM-notat, der konkluderede, at det udvidede byggeri juridisk kan gennemføres uden en ny vurdering af konsekvenser for miljø og mennesker.

I en mailkorrespondance 17. og 18. april afstemmer myndighederne og Metroselskabet notatets endelige udformning:

»Som vi tidligere har bemærket, mener vi, at Frederiksberg Kommunes kommentar, som ville gøre det (VVM-notatet, red.) til en foreløbig vurdering, er meget uheldig«, lyder det blandt andet fra Metroselskabet.

VVM-notatet bliver først datostemplet 15. maj, og selskabets rettelser er fulgt til punkt og prikke. Notatet er helt afgørende for, at metroselskabet i dag må bygge og bore om aftenen eller natten på de 20 byggepladser, da det fastslår, at der ikke var juridisk behov for en ny miljøvurdering.

Over for Politiken afviste Transportministeriet 27. maj, at Metroselskabet havde »deltaget i den endelige udarbejdelse af VVM-notatet:

»Metroselskabet har ikke deltaget i den endelige vurdering af spørgsmålet«.

Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) har ikke villet lade sig interviewe om sagen. Men hendes ministerium fastholder, at Metroselskabet ikke har deltaget i den endelige vurdering:

»Forvaltningsmyndigheden foretager selv en vurdering af, på hvilket tidspunkt involverede myndigheder eller parter skal inddrages i sagens behandling med henblik på at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen.

Der er i den forbindelse intet til hinder for, at involverede myndigheder eller parter inddrages, før en eventuel formel ansøgning i sagen er modtaget«, lyder det i et skriftligt svar til Politiken.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik