Mere vild skov skal sikre truede arter, men Verdensnaturfonden er ikke tilfreds

Danmarkshistoriens største udpegning af urørt skov skal fremme levevilkårerne for truede arter. Verdensnaturfonden er positive overfor tiltaget, men det er ikke nok, mener de.

Thor Hjarsen fra WWF Verdensnaturfonden leder efter biller i dødt træ. Foto: Ida Høgh - TV2 Lorry

Mange dyrearter er i dag truet på livet i de danske skove. Derfor har Regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om, at 7.373 hektar fremover skal forblive urørt og udvikle sig til vild skov i Nordsjælland.

Ifølge miljøordfører Mette Abildgaard, Kons., er det et afgørende skridt mod at bevare udsatte arter.

- Vi ved, at det er i skoven de fleste truede arter lever. Hvis vi vil sikre dem, er vi nødt til at passe godt på vores skove. Det gør vi blandt andet ved at lade være med at fælde så meget af den, siger hun.

I urørte skove må man netop ikke fælde træer eller fjerne døde træer. Naturen får i stedet lov til at leve sit eget liv, og det er med til at sikre biodiversiteten.

Læs også Disse statsskove bliver vildere - skal fremover stå urørte

Thor Hjarsen, der er biolog hos WWF Verdensnaturfonden, er enig i at udlægningen af urørte skove vil have stor betydning for skovenes biodiversitet og arters overlevelse.

Når et træ vælter, skaber det lys, luft og plads til at planter vokser op, og det bliver hurtigt et levested for især insekter og svampe.

- Det kommer til at betyde, at der kommer mange flere levesteder i skovene, siger han. 

En løbebille, der lever af tråde fra svampe, som vokser på døde træer. Foto: Ida Høgh - TV2 Lorry

Billen er truet

Særligt skovens biller er udsatte og har brug for de døde, efterladte træer.

- Vi har mistet mange billearter herhjemme, særligt de store, eller også er de blevet sjældne. Det er derfor enormt vigtigt, at vi har mange døde træer i skovene for at understøtte dem, forklarer Thor Hjarsen, fra Verdensnaturfonden

Det er ifølge ham særligt det store skovbrug, der har drevet flere arter ud over afgrunden.

Få overblik over sagen her:

Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde i dag, hvor de nye urørte skove skal være.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der indgik aftalen tilbage i maj 2016 som en del af Naturpakken.

Mere end 7.000 hektar nordsjællandsk skov skal forvandles til urørt såkaldt vild skov. Nordsjælland er derfor et af de steder, hvor der udpeges allermest urørt skov.
I alt 11 skove i Nordsjælland er udpeget til at skulle omlægges til vild skov, og med knap 3.000 hektar bliver Gribskov klart landets største af slagsen.

På landsplan indgår 45 skove i udpegningen.
Skovene omfatter rundt regnet 13.800 hektar.
Der er dermed tale om den hidtil største udpegning af urørt skov og anden biodiversitetsskov.
Omkring 13 millioner træer bliver beskyttet af aftalen.
Se mere

Der er stadig lang vej

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, Venstre, mener at udlægningen af urørt skov er nået et godt stykke.

- Det her er over en fordobling af vores arealer med urørt skov og anden biodiversitetsskov, siger han.

Det er Thor Hjarsen ikke helt enig i. Han undrer sig derimod over, at det udpegede areal til vild skov ikke er større. I den nye plan er der på landsplan udvalgt 13.800 hektar skov til de urørte skove.

- Der er behov for minimum 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Det viser forskernes undersøgelser også, siger han.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og miljøordfører Mette Abildgaard (K) fortalte i dag, hvor de urørte skove skal være. Foto: Ida Høgh - TV2 Lorry

En sjovere oplevelse i skoven

Selvom skovene skal være 'urørte', så betyder det ikke, at man ikke må slå sine folder i de udvalgte skove.

- Der er nogen, der er bekymrede for, om det betyder noget for deres muligheder for at færdes i naturen - det gør det ikke, udover at det bliver mere spændende, siger Jakob Ellemann-Jensen, Miljø- og fødevareminister, Venstre.

Der vil stadig være plads på stierne. Men de væltede træer vil dog fremover blive liggende, og skovdriften vil gradvist ophøre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik