Masser af svenske sygeplejersker på vej

Svenske sygeplejersker fik kun det halve i lønforhøjelse af, hvad de danske vil få: Region Hovedstaden øjner millioner i sparet vikarløn.

Sidste år brugte alene Nordsjællands fire hospitaler 43,8
millioner kroner på aflønning af vikarer. Med den nye svenske
overenskomst for sygeplejersker bliver forskellen imellem de
svenske og de danske sygeplejerske-lønninger endnu større, og
det skaber forventninger om, at endnu flere svenske
sygeplejersker vil søge arbejde på Hovedstadsregionens sygehuse
med de besparelser, det indebærer, når dyre vikar-jobs kan gøres
til billigere faste stillinger. Det skriver Helsingør Dagblad
fredag.HELSINGØR: Næsten uanset, hvordan
sygeplejerske-konflikten ender, må Region Hovedstaden og
hospitalsledelserne på de danske sygehuse langs Øresund godte
sig. Den svenske konflikt på området er nemlig afsluttet med så
pauvert et resultat for de strejkende, at lønforskellen kan
blive yderligere et par tusinde kroner større til dansk fordel.
- Ja, man kan nok forvente, at søgningen efter et job hos os vil
blive endnu større end hidtil, siger direktør på Helsingør
Hospital, Torben Ø. Petersen, til Helsingør Dagblad. Omkring 25
svenske sygeplejerske arbejder i dag på Nordsjællands Hospital i
Helsingør, men der er stadig ledige stillinger. Det er dem, der
dækkes ind af dyre vikartimer, og som der nu er skabt endnu
større muligheder for at få fast besat af svenske
sygeplejersker. Hellere svenskere end vikarer Sidste år brugte
de fire sygehuse i Nordssjællands Hospitaler ikke mindre end
43,8 millioner kroner til betaling af de vikarer, der måtte
hyres til at udføre det arbejde, der ikke var fast bemending til
at klare. Ifølge Dansk Sygeplejeråde er timelønnen dagtid for en
fastansat sygeplejerske 147,68 kroner, mens en vikar koster
180,35 kroner i timen. Som et minimum betyder det, at der kan
spares årligt omkring syv millioner kroner alene på de
nordsjællandske sygehuse, hvis vikarerne erstattes af fast
ansatte sygeplejersker. Og de penge kunne godt bruges andre
steder i sygehusvæsenet. - Det er klart, at jeg hellere vil have
fast ansatte sygeplejersker fra Sverige end vikarer, siger
Torben Ø. Petersen. Ni svenske procent Den svenske aftale, der
blev stemt igennem i onsdags, giver en samlet lønforhøjelse på
ni procent fordelt over tre år. Første år udløses fire procent,
andet år tre procent og tredje år to procent. I Danmark
konfliktes der på forskellen mellem tilbudte 12,8 procent og
krævede 15 procent. I kroner har de svenske sygeplejersker
opnået en månedlig lønforhøjelse på ca. 1.000 kroner eller 800
danske og fra 1. marts 2009 en grundløn på 21.100 svenske kroner
svarende til 17.000 danske. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er den
nuværende begyndelsesløn i Danmark 20.432 kroner, men da
Helsingør Dagblad beder om et ca.-beløb for, hvor meget de
strejkende sygeplejersker kan forvente at få, lyder det noget
overraskende svar fra kommunikationschef Erik Harr: - Vi kan
ikke lave et tal på, hvad sygeplejerskerne får ud af de 12,8
eller de 15 procent. Syv danske procent Skulle sygeplejerskene i
den lavere ende af den danske lønskala opnå i den beskedne
størrelsesorden 2.000 kroner mere om måneden, vil forskellen
mellem lønningerne i Sverige og Danmark fra første dag være på
mindst 5.000 kroner. Ni procent af en svensk sygeplejerskeløn
vil kun udløse så mange kroner, at det ville svare til under syv
procent, hvis en dansk løn skulle stige med det samme beløb.
Skulle omvendt en svensk sygeplejerskeløn skulle stige med samme
beløb, som 12,8-15 procent vil give i Danmark, ville det svare
til en lønstigning for den svenske sygeplejerske på omkring 20
procent, og det er reelt det, hun vil få ud af at tage arbejde
på et dansk sygehus - plus den allerede gældende lønforskel.
Dermed vil en svensk sygeplejerske med blot få års anciennitet
efter indgåelsen af de nye overenskomster på begge sider af
Sundet kunne hæve godt 7.000 kroner mere i løn på et dansk
sygehus end hjemme i Skåne.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

tomme tog

Rejsende kan ikke få plads trods halvtomme tog - pladsbilletter bliver ikke brugt

politi 112 politibil

Stort fald i kriminalitet begået af indvandrere i nordsjællandsk kommune

lynetteholm

Nu skal eksperter udrede fakta om Lynetteholm-projekt for politikerne

david pedersen

Interesseorganisation for anbragte oplever hårdhændede metoder flere steder

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere