Man må ikke kalde en p-vagt for »bøsserøv«

Man må ikke kalde en parkeringsvagt for »bøsserøv«. Heller ikke for en »idiot« og endnu værre er det selvfølgelig, hvis den fornærmelige tale følges op af deciderede trusler på livet, som for eksempel: »Jeg nakker dig og hvis jeg nogensinde ser dig privat vil jeg give dig en røvfuld og smadre dig«.

Arkivfoto Foto: TV 2 Lorry

Men det var lige præcis hvad en 38-årig mand fra Helsingør gjorde på parkeringspladsen ved Prøvestenscenteret i Helsingør i april.

I hvert fald efter parkeringsvagtens, politiets, anklagemyndighedens og, skulle det vise sig i går, rettens opfattelse.

Over for disse stod den 38-årige og hans advokat. Den tiltalte kunne kun erkende at have svinet parkeringsvagten verbalt til med nedsættende karakteriseringer som de allerede nævnte, men at der skulle være fremsagt trusler som den citerede, det nægtede han.
Derfor skulle der en domsmandsret til for at få afgjort sagen, og det skete i går efter cirka tre timers retsforhandlinger.

Den 38-årige parkeringssynder blev idømt 14 dages fængsel, men dommen blev, noget overraskende for anklageren, gjort betinget.
Det skyldtes at de ord, manden brugte, ifølge domsmandsrettens opfattelse var fremsagt i affekt - udstedelsen af parkeringsbøden havde med andre ord fremkaldt en mental uligevægt hos den tiltalte og det må derfor antages at han ikke ville have sagt noget lignende, hvis han havde holdt hovedet koldt.

Det var ellers at par alvorlige straffelovparagraffer manden var tiltalt for og blev fundet skyldig i at have overtrådt.

Med to stemmer mod en fandt domsmandsretten manden skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119 som drejer sig om vold eller trusler mod embedsmand i funktion.

Paragraffen giver mulighed for at idømme straffe på helt op til seks år, men under formildende omstændigheder helt ned til en bøde.
Han blev desuden fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 121 som handler om hån og skældsord eller fornærmelig tale mod embedsmand i funktion. Her er strafferammen op til seks måneders fængsel.

Men han »slap« altså for at skulle ruske tremmer, og anklagermyndigheden vil ikke afvise, at dommen bliver anket, så Landsretten kan vurdere, om retten i Helsingør var for streng eller måske for mild mod den 38-årige.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik