Målløse villaejere i omegnskommuner: Må fortsat leve med voldsom trafikstøj

Der er fortsat ingen penge til at imødekomme de mange tusinde villaejere i Københavns omegn, som lider under store støjgener fra motorvejsnettet. Transportminister Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, lover dog at arbejde for sagen.

- Det larmer rigtig meget og er rigtig irriterende. Det er ret generende, når vi prøver at spise aftenmad her i baghaven, siger Stine Jørgensen, Gladsaxe, om den omfattende trafikstøj.

Stine Jørgensen bor med sin mand og to drenge i en villa på Jægergangen, som ligger mindre end 100 meter fra motorring 3 i Gladsaxe.

Hvordan vil du beskrive den støj, der er?

- Den er jo konstant, så det er jo ikke sådan, at man kan sippe væk fra den. Altså det larmer rigtig meget og er rigtig irriterende. Det er ret generende, når vi prøver at spise aftenmad her i baghaven, siger Stine Jørgensen.

Stor stressfaktor

Tusindvis af villaejere i Gladsaxe Kommune bor i området, der bliver gennemskåret af både motorring 3 og Hillerødmotorvejen:

- Det er jo også en stressfaktor, så det er et ret stort problem. Og nu er vi firehundrede parcelhusejere i den her grundejerforening, men i hele Gladsaxe Kommune er det jo mere end 8000, som er berørt af det her, siger Jesper Geerthsen Olsen, som bor på den nærliggende Grævlingestien.

I mere end seks år har de mange grundejere arbejdet for sagen:

- Vi har kæmpet en kamp for at blive hørt, og vi har henvendt os til Vejdirektoratet, vi har henvendt os til transportministeren, vi har henvendt os til Gladsaxe Kommune, til borgmesteren og byrødderne, og de vil bare ikke høre på os, siger Torben Sønnichsen, som er formand for grundejerforeningen Espegården.

På vegne af mere end 8000 grundejere i kommunen har Torben Sønnichsen netop sendt et høringssvar til Vejdirektoratet, hvor de udtrykker stor undring over at være forbigået i forbindelse med den nye støjhandlingsplan.

Det høringssvar er i øjeblikket under behandling, og derfor ønsker hverken Vejdirektoratet eller transportminister Ole Birk Olesen, Liberal Alliance, at forholde sig til indholdet af høringssvaret i dag.

Minister: Der mangler penge

Motorvejen ligger i anden sals højde. Og støjskærme flytter kun støjproblemerne fra den ene husrække til den anden:

- Vi vil have nogle tunneler, så støjen bliver inde på motorvejen, siger Torben Sønnichsen.

Men det skal han ikke regne med - for transportministeren mangler penge.

Ministeren om vejstøj og penge

Mens Ole Birk Olesen ikke endnu vil forhold sig til grundejernes høringssvar, så har han denne holdning til vejstøj:

-Jeg er opmærksom på, at vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, som desværre påvirker mange mennesker langs vejene. Gladsaxe Kommune gennemskæres af flere store hovedveje, herunder Motorring 3 og Hillerødmotorvejen, og jeg er bekendt med, hvilke støjgener, det kan medføre. Der har tidligere været afsat midler til støjbekæmpelse gennem en pulje til støjbekæmpelse, ligesom regeringen har haft afsat midler på Finansloven til formålet. Midlerne er på nuværende tidspunkt fuldt udmøntede. Råderummet til offentlige investeringer er på nuværende tidspunkt begrænset, og muligheden for at igangsætte nye projekter er derfor indskrænket. I regeringen vil vi dog øge rammen til offentlige investeringer i perioden 2021-2025 og i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens vejnet, men det kræver politisk vilje fra et flertal i Folketinget til at prioritere penge til støjbekæmpelse.
 

Som vi fortalte i går døjer en lang række andre kommuner i hovedstadsområdet med lignende problemer, og Socialdemokraterne på Christiansborg vil gerne være med til at lede efter penge:

Nødvendigt at få løst problemet

- Jeg synes egentlig, der er behov for at få taget lidt mere seriøst, at der er nogle mennesker, som virkelig lider under, at der er alt for store støjbelastninger i omegnskommunerne til København, siger Mattias Tesfaye.

Læs også Her er Vestegnens nye trafikmafia

Det samme vil flere andre politikere valgt i hovedstadsområdet:

- Vi er så ambitiøse omkring at få løst det her problem, at vi er gået sammen på tværs af partierne i en trafikmafia, for at løse det her. Fordi der må ikke gå partipolitik i det her. Det er et kæmpe problem i Københavns omegn. Det koster penge og det skal vi have sat på finansloven, siger Mads Fuglede, Venstre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik