Lovkrav om at bære hjelm på elløbehjul kan være på vej

Skadesstatistikken for brugere af elektriske løbehjul bekymrer transportminister Benny Engelbrecht (S), som nu vil gøre hjelm lovpligtig.

I fremtiden kan det blive lovpligtigt at bære hjelm, når man færdes på et elektrisk løbehjul i det offentlige rum.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har bedt Færdselsstyrelsen om at sende nye regler med krav om hjelmpligt på elektriske løbehjul i offentlig høring.

Konkret er der tale om at lave en ændring i bekendtgørelserne om små motoriserede køretøjer. Det vil betyde, at der vil blive hjelmpligt på elektrisk løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.

- Der er desværre fortsat alt for mange, der kommer galt af sted på elektrisk løbehjul, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

- Derfor ser jeg gerne, at det fremover skal være lovpligtigt at bære hjelm i forbindelse med kørslen, siger han.

Hjelmpligten skal også gælde for udlejningsløbehjul.

De nuværende regler for elløbehjul

Syv gange så høj risiko for ulykke sammenlignet med cykel

Allerede i februar luftede Benny Engelbrecht idéen om at indføre hjelmpligt.

Det skete, efter at foreløbige tal i Transport- og Boligministeriets evaluering af forsøgsordningen pegede på, at risikoen for ulykker er syv gange så høj på elløbehjul som på en cykel.

Forsøgsordningerne er siden blevet evalueret. Tendensen er den samme.

En undersøgelse fra Region Hovedstaden viste i starten af året, at næsten 300 personer i hovedstadsområdet i løbet af 2019 kom til skade i ulykker med elløbehjul.

Af dem var mange soloulykker, hvor føreren ikke brugte hjelm, og i en del tilfælde har der været tale om voldsomme skader som kraniebrud. Mere end en tredjedel af dem, der kom til skade på elløbehjul, var berusede eller på stoffer, viste undersøgelsen.

Transportministeren er også bekymret over, at de elektriske transportmidler bliver brugt på tidspunkter, hvor det er uhensigtsmæssigt.

- Der er efterhånden mange udlejningsløbehjul i trafikbilledet, og desværre ser vi, at de ofte bliver brugt til transport i nattelivet, hvor der også ofte er alkohol involveret.

- Et hjelmkrav vil i den forbindelse forhåbentlig medvirke til, at der kommer ekstra fokus på sikkerheden, siger Benny Engelbrecht.