LLO bekymrede over nedbrudte forhandlinger

Lejernes Landsorganisation, LLO, er dybt frustrerede over, at regeringen netop har valgt at indstille forhandlingerne om et indgreb mod udenlandske kapitalfonde.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix

Det er dybt beklageligt og overraskende, at boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har valgt at indstille de forhandlinger, der skulle stoppe udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger. Sådan lyder det fra Lejernes Landsorganisation.

- Et forhandlingssammenbrud på dette tidspunkt giver simpelthen ingen mening. Kommer der ikke et indgreb, er det som blod i vandet for de udenlandske kapitalfonde, som nu kan fortsætte ufortrødent, lyder det fra foreningens landsformand Helene Toxværd.

Læs også Boligminister indstiller opgør med udenlandske kapitalfonde i København

De nu nedbrudte forhandlingerne blev blandt andet igangsat efter flere sager om den amerikanske kapitalfond Blackstones opkøb af lejligheder. 

Uenighed om karensperiode

Et af de helst store stridspunkter i forhandlingerne har været det såkaldte spekulantstop, der er et tiltag, der havde til hensigt at ramme de mest kortsigtede investorer. Regeringen foreslog at indføre en karensperiode på syv år, før en udlejer kan hæve husleje fra en lejer. Men det forslag har der altså ikke været opbakning til blandt de andre partier.

Læs også Blackstone sænker huslejen for 300 beboere: Erkender, at lejen var for høj

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg kun ville lave et indgreb, hvis det reelt ville ramme de kortsigtede spekulanter, samtidig med at vi friholder andelsboligerne. Derfor foreslog vi et spekulantsop, fordi det ville ramme de meget kortsigtede spekulanter og ifølge Finanstilsynet ikke ville ramme andelsboligerne. Derfor er jeg selvfølgelig uforstående over for, at der ikke er opbakning til forslaget, har Kaare Dybvad Bek tidligere udtalt.

Forslaget fra boligministeren

  • Spekulantstop: Der foreslås indført en periode på 7 år, hvor en ny ejer af en udlejningsejendom er i karantæne. Ejeren må i denne periode udføre gennemgribende forbedringer, men kan ikke opkræve husleje efter § 5, stk. 2, før lejemålet er genudlejet efter udløbet af karensperioden. Indtil da vil der alene kunne opkræves almindelige forbedringsforhøjelser.
     
  • Huslejebremse: I dag må lejen for lejemål, som er gennemgribende forbedret, i henhold til boligreguleringslovens § 5, stk. 2, ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi. Regeringen foreslår at fjerne marginen for det lejedes værdi, så lejen ikke kan sættes op på en måde, som kan føre til en prisspiral.

  • Grønt energikrav: Regeringen foreslår, at energimærkekravet hæves, så udlejer skal have bragt hele ejendommen op til minimum energimærke C, før huslejen kan fastsættes efter § 5, stk. 2.

  • Valuarvurderinger: Valuarvurderede andelsboligforeninger vil som udgangspunkt blive påvirket af initiativerne, fordi de er vurderet som en privat udlejningsejendom. Med henblik på at sikre, at initiativerne ikke har negative konsekvenser for andelsværdierne, foreslår regeringen at give andelsboligforeninger mulighed for at fastholde de gældende valuarvurderinger.

  • Andelsboligudvalg: Regeringen foreslår endvidere at nedsætte et udvalg med deltagelse af Transport- og Boligministeriet, Erhvervsministeriet og interessenterne på området med henblik på at gennemgå og stille forslag til justeringer af finansieringsreglerne for andelsboliger, så de ikke stilles ringere end ejerboliger.

  • Tilbudspligt: Endelig foreslår regeringen en ændring af lejelovens regler om tilbudspligt, så det ikke er muligt at omgå reglerne ved at placere ejendommen i et selskab.

 

Kilde: Transport- og Boligministeriet

Se mere

At de andre partier ikke har ønsket at stemme for et forslag, hvor andelsejerne ifølge Finanstilsynet ikke bliver ramt, skaber stor undren hos LLO.

- Det er uforståeligt, at flere partier har haft som deres eneste krav til forhandlingerne, at andelshaverne ikke bliver ramt. Når regeringen så præsenterer et forslag, der ikke rammer andelshaverne og som ABF (Andelshavernes Fællesrepræsentation) nikker til, så kan det stadigvæk ikke gå igennem, siger Helene Toxværd.

Læs også Kommune fyrer advokatfirma: Har også Blackstone som klient

Selvom regeringen nu har kastet håndklædet i ringen, er der dog stadig et lille håb for, at en aftale kan falde på plads. De blå partier vil nemlig nu sammen med radikale forsøge at genoptage forhandlingerne og finde en løsning. Onsdag eftermiddag mødtes Radikale Venstre, de Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til et møde.

LLO håber, forhandlingerne i blå blok vil løse problemerne med kapitalfondene, men de er skeptiske overfor, hvad der nu kommer til at ske. 

- Vi aner jo ikke, hvad der kommer til at ske, men hvis de forhandler om nogle af de ting, der ligger tilbage fra regeringsudspillet, så er vi bange for, at de ikke kommer til at imødegå de problematikker, der ligger, siger Hele Toxværd.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik