Lettere vej til gps på de demente

Selv om bystyret i Køge Kommune har tilladt brugen af teknologisk overvågning af demente plejehjemsbeboere, hindrer loven en hurtig anvendelse af gps'erne som tryghedsudstyr, skriver DAGBLADET Køge.

Det beklager Køge Kommunes socialudvalgsformand Randi Hansen
(S), som dermed støtter Alzheimerforeningens ønske om en
lovændring på området. Som loven er nu, skal plejepersonalet
først indhente tilladelse til at benytte gps-udstyr på en
beboer.

- Jeg vil da gerne have lidt friere tøjler, end loven tillader
i dag, og vil da hellere have gps-udstyr, fremfor at det går
galt, påpeger hun.

I Køge Kommune har der i modsætning til mange andre kommuner
ikke været de store betænkeligheder ved at tillade brugen af de
små overvågningssendere, som sikrer, at personalet lynhurtigt
kan finde en dement beboer, der er faret vild. Alternativet kan
være flere dages eftersøgning med politihunde og andre
foranstaltninger og i værste fald ende med, at de demente
omkommer, før de bliver fundet.

Ifølge Alzheimerforeningen blev mindst syv demente sidste år
fundet for sent, og foreningen har for nyligt sendt et brev til
samtlige folketingsmedlemmer med bøn om at ændre lovgivningen om
social service, så det fremover bliver mindre bureaukratisk at
benytte gps'erne.

»Man kan jo ikke 100 procent forhindre, at demente går deres
vej og farer vild, men ved hjælp af velfærdsteknologi som gps
kan man hurtigt finde den demente og hjælpe vedkommende tilbage
til trygge og vante omgivelser«, står der i brevet.Foreningen
påpeger, at 9 ud af 10 danskere mener, at gps bør anvendes til
at hjælpe demente og ikke opfattes som potentielt magtmisbrug og
mistænkelig overvågning.

»Vi må aldrig bruge gps som erstatning for den menneskelige
omsorg, og det er heller ikke tanken. Målet er også at sikre
tryghed for demente, når de færdes i det fri,« hedder der i
brevet.

Randi Hansen er helt enig og mener, der bør skabes lettere vej
til den positive form for overvågning, der er til fordel både
for de demente, deres pårørende og medarbejderne.