Landmand varsler stævning

Inddragelsen af privatejede arealer i nationalparkprojektet Kongernes Nordsjælland vil føre til en stævning mod enten Gribskov Kommune eller den danske stat.

Det varsler en af de landmænd, som har taget initiativ til indsamling af undskrifter mod projektet, Bernt Nielsen, Annissegård, skriver Frederiksborg Amts Avis.Projektet forringer værdien på de privateejede ejendomme, der bliver omfattet af parken, siger han. - Det er helt fint, at der skal indgå statsejede arealer i nationalparken, men lad de private jordejere selv afgøre, om de vil være med, siger han.Denne mulighed afvises af planudvalgsformand Morten Jørgensen (V), Gribskov Kommune.- Inden vi i Gribskov byråd formulerede et forslag til, hvor grænserne for nationalparken bør gå i første omgang, havde vi en høringsrunde. Her fik vi også meldinger fra landmænd, som ser positivt på sagen. Vi har taget hensyn til nogle af disse synspunkter, men den største del af de privatejede arealer ønskes medtaget som et samlet tiltag, siger Morten Jørgensen.Gribskov byråd har i første omgang ønsket at få medtaget omkring en tredjedel af kommunens samlede areal i nartionalparken. Heraf skønnes 25 procent at være i privat eje.