Kriminaliteten er faldende blandt børn og unge i udsatte boligområder

Helt unge fra udsatte boligområder begår sjældnere kriminalitet, viser ny undersøgelse fra Vive og Rambøll.

Færre unge i alderen 10 til 14 år i udsatte boligområder begår kriminalitet.

Det viser en ny undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive og Rambøll har lavet for Landsbyggefonden.

Her har man undersøgt 89 helhedsplaner på tværs af landet, der dækker de såkaldte hårde ghettoer, ghettoer og udsatte boligområder.

Mellem 2011 og 2017 er der sket et fald i antallet af mistanker (man kan ikke sigte børn for kriminalitet) mod børn i udsatte boligområder på 27 procent. Med i ligningen skal man have for øje, at tallet steg mellem 2011 og 2013.

- Det er glædeligt, og det ser i hvert fald ud til at være en udvikling, det er lykkedes at knække, siger chefanalytiker i Vive, Gunvor Christensen, til TV 2 Lorry, der dog understreger, at der fortsat er plads til forbedringer.

For mens antallet af mistanker mod børn i udsatte boligområder helt konkret faldt 15 til 11 mistanker for hver 1000 børn mellem 2011 og 2017, så er tallet dog stadig væsentligt højere end landsgennemsnittet på 4 mistanker for hver 1000 børn.

Positiv udvikling spores også i antallet af sigtelser mod 15 til 20-årige i udsatte boligområder, hvor der også er sket et mindre fald i samme periode.

Kokkedal havde succes med at sætte ind

I undersøgelsen har Vive og Rambøll set nærmere på Landsbyggefondens boligsociale indsatser til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder, og hvordan de har virket.

Mens undersøgelsen ikke ser på boligområderne opdelt geografisk men som helhed, er det ikke muligt at trække tal fra de enkelte helhedsplaner. Derfor er det heller ikke muligt at nuancere tallene fra TV 2 Lorrys område.

Gunvor Christensen fra Vive fortæller dog, at der er flere steder i TV 2 Lorrys område, hvor boligområder har haft særlig stor succes med at sænke kriminaliteten blandt de helt unge beboere.

- Kokkedal er et eksempel, hvor det er lykkedes at sænke kriminaliteten markant. Her har de forskellige parter været gode til at aktivere de forskellige instanser, der er i berøring med områdets børn og unge, siger chefanalytiker Gunvor Christensen til TV 2 Lorry.

I Vive og Rambølls evaluering har man fundet en række faktorer, der kan kædes sammen med kriminalitet hos børn og unge.

For eksempel er risikoen for at havne i kriminalstatistikken markant højere, hvis en forælder eller andet nært familiemedlem har en dom for kriminalitet – selv når man justerer for familiens øvrige baggrund.

Samtidig viser undersøgelsen også, at de børn og unge fra udsatte boligområder, der begår kriminalitet, ofte er de samme som dem, der har fravær og mistrives i skolen.

- Men vi kan også se, at sådan noget som at have et fritidsjob eller gå til fritidsaktiviteter virker. Fritidsaktiviteter er med til at styrke deres sociale kompetencer, og vi kan se, at fritidsjobs ser ud til at have nogle positive effekter i forhold til skolegang, men også i kriminalpræventivt, siger Gunvor Christensen.

I TV 2 Lorrys område er der fire ”hårde ghettoområder” og syv ”ghettoområder”.