Kræver erstatning for flyvestation

Furesø Kommune med borgmester Jesper Bach (V) i spidsen kræver en erstatning på 100 millioner kroner fra staten, hvis Flyvestation Værløse fredes i det omfang, det umiddelbart ser ud til ifølge udkastet til den fredningsplan, som Fredningsnævnet for København arbejder på i øjeblikket. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge udkastet vil det blandt andet kun være muligt at bygge 70 boliger, og ikke som planlagt 350 boliger, ligesom mulighederne for erhvervsudvikling på flyvestationen minimeres.Hermed får den i forvejen økonomisk trængte kommune ikke de indtægter fra flyvestationen, som ellers var budgetteret. Furesø Kommune fik Flyvestation Værløse »foræret« ved tvangsægteskabet mellem Farum og Værløse Kommuner.Borgmester Jesper Bach skriver i sit brev til Fredningsnævnet dateret 30. juli, at den politiske aftale omkring »morgengaven« er at betragte som en »retskilde«, der gør Furesø Kommune de facto til ejer af Flyvestation Værløse. Hans argument er, at flyvestationen er erhvervet med det formål at gennemføre en udvikling af flyvestationen, som kan indbringe kommunen en nettogevinst på 100 millioner kroner.»Såfremt de anførte begrænsninger i kommunens bebyggelsesmuligheder og dispositionsmuligheder i forhold til de eksisterende bygninger på området fastholdes i den endelige fredningskendelse, vil kommunen i konsekvens heraf gøre et erstatningskrav gældende på 100 millioner kroner,« skriver borgmesteren i sit brev til Fredningsnævnet. Det lykkedes ikke fredag at få en kommentar fra borgmester Jesper Bach.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik