Kommuner til selvstændige, erhvervsdrivende og virksomheder: Vi hjælper jer

Hovedparrten af de 34 kommuner i Hovedstadsområdet forsøger at lette livet for deres private leverandører. Se her, hvad der er af initivativer i din kommune

Det er typisk disse fire muligheder, kommunerne har for at hjælpe:

 • Hurtig betaling af fakturaer, hvor der ellers er en 30 dages frist
 • Fortsat holde gang i kommunens igangværende byggeprojekter
 • Fremrykning af kommende bygge- og vedligeholdelsesopgaver
 • Fremrykning af indkøb på områder, hvor det kan lade sig gøre

quote Det er en helt ekstraordinær situation, som vi står i. Alle er af statsministeren blevet bedt om at udvise samfundssind, og det skal vi kommuner selvfølgelig også gøre

Jesper Würtzen, Borgmester, Ballerup (A)

Ballerup kommune er klar til at tage alle fire greb i brug i den kommende tid, og når medlemmerne af økonomiudvalget i mødes i næste uge, er det med et forslag fra borgmesteren om at fremrykke ekstra 10 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i år.

- Vi gør, hvad vi kan, for at give erhvervslivet en understøttende, hjælpende hånd, så virksomhederne får de bedste betingelser for at klare sig i den kommende tid, siger Jesper Würtzen, der er socialdemokratisk borgmester i Ballerup.

quote Vi befinder os i en svær tid og vil naturligvis gøre vores bedste for at hjælpe erhvervslivet i disse pressede dage

Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør, Ishøj

Fart på fakturaerne

Normalt bliver regninger først betalt på forfaldsdatoen efter 30 dage.

Ishøj Kommune arbejder dog på en teknisk løsning, som tillader, at alle regninger til kommunen bliver betalt i det øjeblik, de bliver godkendt. 

quote Vi har fremrykket nogle af de opgaver, som vi har mulighed for, og oplever stor glæde hos entreprenører, som ellers har fået mange annulleringer

Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør, Ishøj

Samtidig arbejder Ishøj på at fremrykke forskellige planlagte renoveringer og byggerier.

- Det gælder blandt andet tilsyn med rådhusets vinduer, en uddybning af sejlrenden til Ishøj Havn og etablering af byggevand til byggeriet på Ørnekærs Vænge, da disse opgaver kan gennemføres ved minimalt kommunalt tilsyn, siger Kåre Svarre Jakobsen, der er kommunaldirektør i Ishøj.

Kommunen skal ikke være bank

Roskilde Kommune køber hvert år ind for 1,5 milliarder kroner, blandt andet hos det private erhvervsliv. Derfor foreslår de konservative i byrådet, at kommunen fremrykker betalingen af sine regninger.

quote Det er en svær tid for rigtig mange virksomheder - og det bliver ikke lettere som tiden går. Det er ikke kommunens opgave at være bank

Lars Lindskov, Gruppeformand, Roskilde (K)

- Pengene, der vel at mærke er penge for opgaver, der er løst for kommunen, kan lige nu være overlevelsesmidler hos flere af vores mindre, lokale virksomheder, så kommunen skal ikke agere bank, siger Lars Lindskov (K), der er formand Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune.

Tjek hvad din kommune vil gøre for at lette presset på erhvervslivet herunder:

Albertslund

Borgmester Steen Christiansen (A) indstiller, at kommunen fremrykker sine betalinger.

Allerød

Arbejder på at kunne fremrykke sine betalinger.

Ballerup

 • Vil fortsat holde gang i kommunens igangværende byggeprojekter.
 • Fremrykker om muligt kommende bygge- og vedligeholdelsesopgaver.
 • Hurtig betaling af fakturaer, hvor der ellers er en 30 dages frist.
 • Fremrykning af indkøb på områder, hvor det kan lade sig gøre.
 • 10 mio. kr. ekstra til bygningsvedligeholdelse i 2020.

Brøndby

Brøndby fremrykker kommunens betalinger til private leverandører. Ordningen kommer til at gælde frem til sommerferien. Samtidig holder kommunen genbrugspladser åbne for erhvervslivet, så det kan fungere.

quote Der er mange negative konsekvenser af Corona-krisen og i stigende grad også for store dele af økonomien. Dette gælder også de mange private leverandører, som Brøndby Kommune samarbejder med

Kent Magelund, Borgmester, Brøndby (A)

Dragør

Tager ingen særlige initiativer overfor private samarbejdspartnere.

Egedal

Alle fakturaer betales umiddelbart efter at varen eller ydelsen er modtaget i kommunen. 

Konkret betyder det, at virksomhederne modtager betaling for deres vare eller ydelse, umiddelbart efter den er modtaget. Normalt ville en faktura blive sat til betaling på den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen. En dato, der ofte kan ligge langt ude i fremtiden, fordi betalingsfristen til en kommune typisk er løbende måned + 30 dage.

Jobcentret i fuld gang med at forberede sig til at kunne udbetale de refusioner, som Regeringens nye lovgivning lægger op til. 

quote Vi diskuterer det på vores byrådsmøde på torsdag, som bliver noget anderledes end normalt. Vi mødes i rådhusets kælder, hvor vi kan sidde med 2 meters afstand helt alene uden tilskuere eller presse

Thomas Lykke Pedersen, Borgmester, Fredensborg (A)

Fredensborg

Arbejder på at fremrykke betalinger og investringer i for eksempel vedligehold.

Frederiksberg

Har fremrykket og prompte udbetalt fakturaer for 98 millioner kroner.

879 private leverandører er omfattet af tiltaget.

quote Vi har som kommuner en stor volumen på vores indkøb også hos private, så vi vil helt naturligt gøre hvad vi kan for at understøtte vores private erhvervsliv

Simon Aggesen, Borgmester, Frederiksberg (K)

Frederikssund

Undersøger mulighederne for at fremrykke betalinger til erhvervsdrivende samt muligheden for eventelt at fremrykke planlagte vedligeholdelsesopgaver.

Furesø

Arbejder på at eksterne, for eksempel private håndværkere, stadig kan løse deres opgaver for kommunen.

Medarbejdere fra Center for Kommunale Ejendomme står klar til at lukke håndværkere ind de rette steder.
Forsøger at få gennemført så meget vedligehold mv. som muligt på kommunale bygninger nu, mens skoler, dagtilbud mm. alligevel står tomme.

Kommunen betaler fortsat først, når varen er leveret og opgaven løst, men forsøger at fremrykke i forhold til den 30 dage betalingsfrist, der normalt gælder.

Fakta: I 2019 lagde Furesø Kommune opgaver for ca. 800 mio. kr. hos 4206 forskellige private leverandører.

quote Vi ved, at mange virksomheder rammes hårdt økonomisk og støtter på den her måde de små og mellemstore virksomheder

Hans Toft, Borgmester, Gentofte (K)

Gentofte

Fremrykker i den kommende tid betalingerne til kommunens leverandører, så regningerne betales hurtigst muligt efter godkendelse.

Undersøger mulighederne at fremrykke planlagte vedligeholdelsesarbejder, fx opgaver på skoler og dagtilbud, som ofte bliver foretaget i sommerferien.

Gladsaxe

Arbejder på at fremrykke planlagt vedligeholdelse af kommunale bygninger og betaling af regninger til leverandører.

Nu og her betyder tiltaget, at Gladsaxe Kommune kan sende godt 40 millioner kroner hurtigt ud til kommunens leverandører, som kommunen normalt først ville betale inden 30 dage.

Gladsaxe Kommune køber hvert år ind for ca. 1,6 milliarder kroner.

Kommunen har alene inden for det seneste halvandet år handlet med i alt 6.600 forskellige leverandører – både store og små.

quote Vi har en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan, for at hjælpe vores virksomheder til at klare sig igennem krisen. Og vi opfordrer andre kommuner og regioner til at gøre det samme

Trine Græse, Borgmester, Gladsaxe (A)

Glostrup

Arbejder på at fremskynde betalinger og vedligehold på samme måde som Gladsaxe

Greve

Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), foreslår at fremrykke alle betalinger til private firmaer, som arbejder for kommunen

Gribskov

Gennemfører reparationsarbejde og renoveringer, hvor det er muligt. Typisk mindre opgaver, hvor der kun er få medarbejdere på et sted.

Arbejder med at fremskynde betaling af regninger hurtigst muligt og typisk på under en uge.

Halsnæs

Fremrykker betalinger af fakturaer i systemet, så de bliver godkendt og udbetalt hurtigtst muligt.

Helsingør

Arbejder på at kunne fremrykke betalinger og renovationer, som var planlagt til senere.

Jobcentret er opmærksom på mulighed for at være til rådighed for nye corona-relaterede opgaver som rengøring og udbringning af mad.

Intet rådighedskrav for ledige de næste 14 dage.

quote Jeg vil også gerne opfordre til, at vi i denne tid er ekstra opmærksomme på at handle lokalt. Vi har mange gode forretninger, som det nu er ekstra vigtigt at vi støtter op omkring

Karsten Søndergaard, Borgmester, Egedal (V)

Herlev

Fremrykker betalinger af alle fakturaer.

Vil søge dialog med kommunens lverandører for at fremrykke mulige vedligeholdelses- og anlægsopgaver.

Hillerød

Fremrykker betale regninger til erhvervslivet for 70-75 millioner kroner.

Der er tale om fakturaer, der allerede er godkendt i kommunen til betaling, men hvor betalingsdatoen først er senere.

Der er tale om en forholdsvis stor mængde fakturaer (omkring 4.000, red.), og betalingen vil blive igangsat og gennemført hurtigst muligt, idet der skal ske en manuel ændring af betalingsdatoen.

Virksomhederne skal henvende sig til kommunen hurtigst muligt, hvis de ikke ønsker en fremrykket betaling.

Undersøger hvilke vedligeholdelsesopgaver teknisk service og gartnerne kan udføre med assistance fra håndværkere (uden at de smitter hinanden og andre). Det drejer sig om mindre reparationer ude og inde, malerarbejder, beskæringer og lignende, som de alligevel udfører løbende over året.

Ser også på opgaver, som med fordel kan udføres nu, hvor bygninger er tomme som fx udskiftning af gulve, energibesigtigelser og lignende.

Eksempler

 • Planlagt slibning af gulve på rådhusets 2. sal udføres nu
 • 200.000 kroner ekstra fra de uplanlagte midler ”Afledte udgifter ved anlægssager” til yderligere renovering af murværk og vinduer/døre.  Overvejer at sætte maling i gang af af Det hvide Hus’ facade.  
 • Om muligt tidligere udbedring af pcb-renovering på Alsønderup Skole 
 • Tredje etape af et belysningsprojekt på Trollesbro fremrykkes.

Hvidovre

Arbejdsprocessen er i gang

quote Vi ser med alvor på situationen for erhvervslivet i kommunen. Sørger vi ikke for, at de kan holde gang i hjulene nu, vil erhvervslivet og arbejdstagere være mærket af dette i mange år fremover

Michael Ziegler, Borgmester, Høje-Taastrup (K)

Høje-Taastrup

Virksomhederne har fortsat adgang til kommunen via email og telefon 24/7

Kommunen er i tæt dialog med erhvervslivet, både små og store virksomheder og undersøger muligheden for at fremrykke betalinger til virksomhederne

Holder fast i håndværkeropgaverne ift. kommunens vedligeholdelsesplan og holder derigennem gang i opgaveudbuddet.

Kommunen er i gang med at vurdere om, der er yderligere tiltag, der kan hjælpe erhvervslivet gennem corona-krisen

Hørsholm

Suspenderer den normale betalingsfrist på 30 dage.

Arbejder på at betale aftentende regninger til private virksomheder på ca. 13 mio. kr. i denne uge. 

Opprioritere planlægning af kommende håndværkerarbejder på skoler og institutioner, så disse kan gennemføres hurtigere end planlagt.

Hovedrengøringen klares nu, hvor der ikke er elever og børn på skoler og daginstitutioner – en opgave, som klares af et privat rengøringsfirma.

Planlagte entreprenør- og håndværkeropgaver på veje, grønne områder og på skoler og institutioner blive gennemført som planlagt.

Planlagte udbud og anlægsarbejder udskydes heller ikke, men fortsætter. Hørsholm Kommunes sender for eksempel to udbud ud lige om lidt til de private erhvervsdrivende, der omhandler renovering af vejtunneler.

For erhvervsvirksomheder, der har behov for at komme af med affald, arbejder Norfors, der står for genbrugspladserne, på en løsning inden for de næste par dage.

quote Ingen ønsker, at samfundet går i stå, og Hørsholm Kommune prøver at gøre sit. Men jeg vil også opfordre til, at man som privatperson overvejer, om man kan gøre noget for at støtte handels- og erhvervslivet lige nu. Kreativiteten bobler frem hos mange erhvervsdrivende som forsøger at holde skruen i vandet. Støt dem nu, så de også er her senere

Morten Slotved, Borgmester, Hørsholm (K)

Ishøj

Arbejder på en teknisk løsning, som tillader, at alle regninger til kommunen bliver betalt i det øjeblik, de bliver godkendt. Normalt bliver regninger først betalt på forfaldsdatoen.

Arbejder på at fremrykke forskellige planlagte renoveringer og byggerier. Det gælder blandt andet tilsyn med rådhusets vinduer, en uddybning af sejlrenden til Ishøj Havn og etablering af byggevand til byggeriet på Ørnekærs Vænge.

København

Overborgmester Frank Jensen (A) foreslår, at kommunen skal betale regninger forud.

Aktuelt betyder forslaget, at der kan blive sendt 600 millioner kroner ud til virksomhederne, som kan bidrage til at forbedre virksomhedernes likviditet.

Det er det beløb, som kommunen har regninger liggende for, som ellers først ville blive betalt efter 30 dage. I alt har kommunen fakturaer liggende fra 4.500 forskellige leverandører.

Køge

Kommunen har besluttet at betale regninger forud.

Lejre

Borgmester Carsten Rasmussen (A) sender breve ud til alle virksomheder om, at kommunen tilbyder virksomhederne, at betaling af fakturaer blive fremrykket.
Hvis det er relevant for ens virksomhed, skal man sende en mail.

Lyngby-Taarbæk

Kommunen er i gang med at drøfte mulighederne for forskellige tiltag for at hjælpe erhvervslivet.

Roskilde

Forslag fra de konservative og Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune om at fremskynde betalinger af fakturaer.

Rudersdal

Holder genbrugspladser åbne for erhvervslivet, så det kan fungere.
Kommunalbestyrelsen har også valgt at betale regninger forud.

Rødovre

Undersøger mulighederne for, hvad kommunen kan gøre.

quote Vi har stor forståelse for virksomhedernes situation, derfor tog vi også allerede torsdag i sidste uge en beslutning om, at leverandører har mulighed for at få udbetalt deres tilgodehavende hos kommunen straks ved henvendelse til os.

Niels Hörup, Borgmester, Solrød (V)

Solrød

Alle betalinger til leverandører i Solrød Kommune sker ud fra leverandørens betalingsfrist og ikke generelt efter 30 dage, som hos flere andre kommuner. Der bliver dagligt fulgt op på, at modtagne fakturaer bliver konteret og sat til betaling.

Leverandører har mulighed for at få udbetalt deres tilgodehavende hos kommunen straks ved henvendelse til kommunen.

Fortsætter igangværende anlægsprojekter ufortrødent, store som små. Ligeledes indgås kontrakter på nye opgaver, hvor det er muligt.

Der sættes mindre nye opgaver i gang – særligt, hvor dette kan indarbejdes i forbindelse med nedlukning af almindelige kommunale funktioner.

En betydelig del af driften i Teknik og Miljø udføres af private entreprenører. De største er Vej og Park, Affaldsindsamling og rengøring. Driften kører videre her og betalingen falder derfor som planlagt. I forhold til rengøring flytter vi kommunen om på opgaverne, så for eksempel forårsrengøring, opskuring af gulve m.fl. udføres i bygninger, hvor den almindelige rengøring er nedsat som følge af nedlukning.

Fortsætter via mail, skype mv. almindelig myndighedsbehandling. Normalt faktureres kunden i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse. Nu udskydes faktureringen til senere.

Stevns

Fremskynder betaling til private leverandører for at styrke deres likviditet. Der er tale om betaling for ydelser, som allerede er udført, men som stod til betaling senere.

Undersøger om opgaver kan fremskyndes. Det er opgaver, der alligevel skal udføres, og hvor der ikke er direkte kontakt mellem kommunens medarbejdere og eventuelle håndværkere. 

quote Som kommune har vi et stort medansvar, og ved at fremskynde vores betaling for ydelser, vi har fået udført, kan vi være med til at styrke virksomhedernes likviditet, så de har noget at stå imod med på den korte bane<br /> 

Anette Mortensen, Borgmester, Stevns (V)

Eksempler på fremskudt arbejde:

 • Tagrender på en del af kommunens bygninger bliver renset. 
 • Klippinge Børnehave får skiftet tage på legehusene udenfor. 
 • Brønddæksler på parkeringspladsen foran Egehaven bliver ordnet. 
 • Udskiftning af vinduer på Rådhuset startes op allerede nu.
 • Kælderen under bygning H på Hotherskolen bliver malet. 
 • Forundersøgelse til renovering af bygning på Lodbjerggårdvej sættes i gang. Det er den bygning, hvor institutionen Solstrålen skal flytte til. 

Tårnby
Arbejdsprocessen er i gang

Vallensbæk
Arbejdsprocessen er i gang