Kommission: Naboer skal kompenseres for metrostøj

Metroselskabet skal give erstatning til byggeriets naboer i visse tilfælde, siger kommission.

Foto: TV2/Lorry

Københavnske borgere, der bliver udsat for støj i døgndrift under metrobyggeriet i hovedstaden, skal have erstatning. Det har Ekspropriationskommissionen netop afgjort.

Københavns og Frederiksberg kommuner har meddelt, at de vil tillade Metroselskabet at arbejde med en udvidet arbejdstid, således at der udføres aftenarbejde til klokken 22 på alle metrobyggepladser.

På byggepladserne ved Nørrebroparken, Marmorkirken, Øster Søgade og Otto Busses Vej gælder tilladelsen døgnet rundt.

I den forbindelse er det Metroselskabet selv, der har bedt Ekspropriationskommissionen om at vurdere, hvorvidt og i givet fald hvornår, den naboretslige tålegrænse er overskredet og samtidig fastsætte principper for erstatning.

Og det er altså det, Kommissionen nu har gjort.

- Såfremt Metroselskabet vælger at tage kommissionens afgørelse til efterretning, vil selskabet tilbyde de berørte beboere en aftale om erstatning efter de fastsatte principper, lyder det i en pressemeddelelse.

Herved sikres den hurtigst mulige klarhed over de berørte beboeres retsstilling, udbetaling af eventuel erstatning og mulighed for at indrette sig boligmæssigt i forhold til de ændrede arbejdstider.

- Det centrale i principafgørelsen er, at der skal ydes økonomisk erstatning, såfremt støjen i gennemsnit er over 55 decibel om natten og 60 decibel om aftenen, lyder det i meddelelsen.

- Ved aftenarbejde vil der herudover blive tilbudt fælles aflastningsmuligheder til de beboere, der får en støjpåvirkning på over 55 decibel.

Erstatningen gradueres efter støjbelastning på den enkelte ejendom i de forskellige anlægsfaser og afhænger også af lejlighedens størrelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik