KL-formand instruerer i at spare på børn.

Børn, der har været udsat for vold, incest eller anden omsorgssvigt, må nøjes med den hjælp, som kommunen har råd til. I et notat, som KL's formand Erik Fabrin har sendt ud til alle landets borgmestre med »otte gyldne regler«, instruerer han sine medlemmer i, hvordan de kan blive bedre til at spare på området.

Et forslag er, at sagsbehandlerne skal placere flere udsatte
børn hos familier og venner end hos dyre professionelle. Et
andet er, at en sagsbehandler aldrig bør træffe ekstra dyre
beslutninger på egen hånd. Det skriver Politiken onsdag.Men
brevet kan friste kommunerne til at overtræde serviceloven,
siger Simon Thorbek, socialfaglig jurist og lektor i socialret
ved Den Sociale Højskole.

»Notatet understøtter, at økonomien
skal være den afgørende faktor for kommunen, når der træffes
foranstaltninger, og sådan må det ifølge loven ikke være«, siger
Thorbek, der især er bekymret over, at Fabrin fremhæver, at »det
optimale tilbud findes inden for de udstukne økonomiske
rammer«.»Den passage lægger direkte op til, at kommunerne ikke
skal vælge, hvad der er fagligt bedst for barnet, og det er
ulovligt«, siger Thorbek til Politiken.

Samfundet bruger nu cirka
14 milliarder kroner om året på udsatte børn og unge, og alene
fra 2007 til 2008 var der en stigning i udgifterne på 7 procent.
Den udvikling kan ikke blive ved, mener Erik Fabrin, og derfor
skal økonomien nu til at gennemsyre de beslutninger, der bliver
truffet. »Nye yngre sagsbehandlere kan have behov for en
hjælpende hånd, når der visiteres.

Det er afgørende, at der
visiteres med udgangspunkt i det serviceniveau, som
kommunalbestyrelsen har fastlagt«, står der i notatet.Ifølge
juridisk adjunkt ved Københavns Universitet Stine Jørgensen er
det »risikabelt, at man i notatet ikke orienterer kommunerne om
deres juridiske ansvar«.»Notatet omhandler kun besparelser. Der
står ikke noget om, at kommunerne har en juridisk forpligtelse
til at beskytte det enkelte barn. Enhver afgørelse skal træffes
i henhold til barnets bedste.

Kommunerne risikerer at blive
idømt store erstatningskrav, hvis de krænker barnets
rettigheder«, siger Stine Jørgensen. Børns Vilkår og Dansk
Socialrådgiverforening kritiserer notatet skarpt. »Sådan et
sparekatalog er dybt foruroligende og kan ende med, at kommuner
gennemfører beslutninger alene af hensyn til økonomien, og det
er altså i strid med barnets tarv«, siger Bettina Post, formand
for socialrådgiverne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik