Justitsminister afviser at ændre lømmelpakken

Over to år efter at politiets masseanholdelser under COP15-topmødet i 2009 blev dømt ulovlige, ser det nu ud til, at den omstridte lømmelpakke ikke bliver ændret.

Foto: TV2/Lorry

Før valget i 2011 var samtlige partier på nær VKO ellers særdeles kritiske over for ændringen af politiloven, der giver politiet lov til at foretage en administrativ frihedsberøvelse i op til 12 timer uden forudgående advarsel, og uden at de pågældende har gjort noget strafbart, skriver Information.

I et brev til Folketingets Retsudvalg skriver justitsminister Karen Hækkerup (S), at hun på baggrund af COP15-dommen vil »orientere landets politikredse nærmere om reglerne« for frihedsberøvelser.

Hun har også bedt Rigspolitichefen om at udsende en rundskrivelse til politikredsene med »retningslinjer for den politimæssige indsats i forbindelse med større demonstrationer mv.«

Ministeren skriver i et andet brev til retsudvalget, at politiet fortsat skal indberette om tilfælde, hvor en frihedsberøvelse har varet i mere end seks timer samt »foretage en efterfølgende erfaringsopsamling«. Endelig vil retsudvalget blive orienteret årligt om tilfælde med frihedsberøvelser i mere end seks timer.

I november 2011 lovede daværende justitsminister Morten Bødskov (S) »at tage en grundig drøftelse af politiets administrative frihedsberøvelser« sammen med Enhedslisten og Liberal Alliance, når den verserende COP15-retssag var afsluttet.

Først over to år senere blev drøftelserne til noget, da nuværende justitsminister Karen Hækkerup indkaldte partierne til to møder i marts og april.

Men da ministeren ifølge Pernille Skipper (EL) og Simon Emil Ammitzbøll (LA) ikke var villig til at forhandle, forlod LA og EL drøftelserne.

»Vi prøvede at få nogle kompromisser på plads, men vi kunne konstatere, at regeringen ikke ville levere på det her område,« siger Simon Emil Ammitzbøll.

»Dermed er vi den samme situation med lømmelpakken som med offentlighedsloven, hvor vi har det, som Margrethe Vestager så smukt har kaldt et ægte løftebrød.«

Pernille Skipper mener ikke, at det vil ændre noget at skrive et brev til politikredsene.

»Jeg er 99 pct. sikker på, at politikredsene allerede har læst COP15-dommen og har forstået, at man gik for langt i den konkrete situation,« siger Pernille Skipper, der påpeger, at dommen i COP15-dommen ikke sætter klare kriterier for, hvornår politiet må anvende administrative frihedsberøvelser.

»Derfor er det stadig gætværk for politiet, og et brev, hvor man gentager dommens indhold, gør jo ikke det gæt, de stadig skal foretage, mere kvalificeret. Det tror jeg, de kan bruge til meget lidt.«

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik