Jobcenter gennemgår 600 sygedagpengesager

Jobcenter København gennemgår nu 600 sygedagpengesager, oplyser DR P4 København.      

Arkiv foto Foto: TV2/Lorry

Beskæftigelsesministeren har nemlig bedt kommunerne om at genoptage de sager, hvor anden aktør - eksempelvis et vikarbureau - har truffet afgørelse om ophør af sygedagpenge.

Det sker på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse om, at anden aktør ikke har bemyndigelse til at beslutte, om borgeren skal have sygedagpenge eller ej.

Jobcentret har gennemgået de aftaler, som er indgået med eksterne vikarbureauer i perioden 2007-2010 for at vurdere, om der er truffet afgørelser om retten til sygedagpenge, som må anses for at være ugyldige.

Aftale ikke helt OK
Jobcenter København har vurderet, at aftalen med det eksterne vikarbureau ikke er i fuld overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse, oplyser DR P4 København.

Der er allerede sendt breve til de pågældende borgere. Inden årets udgang har jobcentret truffet nye afgørelser i alle sagerne.

I de situationer hvor behandlingen af sagen fører til, at jobcentret ændrer afgørelsen, så vil der samtidig blive taget stilling til den periode, hvor borgeren har ret til sygedagpenge.

Ankestyrelsens principafgørelser tager udgangspunkt i den lovgivning, der var gældende før 6. juli 2009, hvor der kom nye regler på området, oplyser Københavns Kommune.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik