Hver tiende personbil er forsvundet fra motorvejene

Trafikniveauet på statsvejene er i løbet af september og oktober måned faldet, så det nu ligger ti procent under normalt niveau. Det kan især spores på indfaldsveje til København.

Regeringens formaninger om mere hjemmearbejde kan aflæses på mængden af trafik på vejene.

I takt med, at smittetallene er steget i samfundet, er mængden af personbiler på motorveje, motortrafikveje og hovedveje faldet.

Således er hver tiende personbil forsvundet fra statens vejnet i løbet af de seneste uger.

Det viser de seneste trafiktal fra Vejdirektoratet.

Ifølge Niels Erik Moltved, der er projektleder i Vejdirektoratet, er faldet størst på de store motorveje, der går til og fra København.

- Det er typisk på de store indfaldsveje til København, hvor vi kan se store fald i personbilismen. Det hænger til dels sammen med, at motorvejene her er de travleste i landet, hvor flest pendler til og fra arbejde. Derfor kan vi se, at det især er morgen- og eftermiddagstrafikken, hvor antal biler er faldet, siger han til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Men det er dog ikke sådan, at myldretiden er forsvundet, da dette kræver et større fald i trafikmængden. Hvad angår rejsetid, kan den i nogle tilfælde være blevet lavere på visse strækninger, men det varierer meget. Der er dog stadig masser af biler på vejene. Ser man på trafikken på kommunevejene, så kører der fortsat lige så mange biler som tidligere, siger Niels Erik Moltved.

Danmarks travleste motorveje ligger i hovedstadsområdet

Men der kører flere lastbiler

Faldet gælder dog ikke for de større køretøjer som lastbiler, varevogne og busser. Her er trafikmængden faktisk en smule over normalt niveau.

- Regeringens opfordring til så vidt muligt at arbejde hjemme kan ses på vejene. Der er længere mellem personbilerne, men til gengæld er der kortere mellem lastbilerne. Det betyder med andre ord, at vi holder samfundet i gang, selvom vi holder afstand, arbejder hjemme og tager de nødvendige forholdsregler for sammen at begrænse smittespredningen, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse. 

Ifølge Vejdirektoratet er det derfor især et fald i pendlerbilismen, der er gør udslaget for de faldende trafiktal.

- Nu har den delvise nedlukning af samfundet efterhånden varet i nogle uger, og vi kan se, at antallet af personbiler på statsvejene har stabiliseret sig på et niveau, der ligger cirka ti procent under niveauet fra samme tidspunkt sidste år, udtaler Kasper Rosenstand, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

- Det tyder på, at danskerne har taget imod regeringens opfordring til at arbejde hjemme, så vidt som det er muligt.