Hurtig hjælp kræver flere ambulancer

Finanslovsaftalens løfte om hjælp inden for 15 minutter ved alarmopkald til 112 kræver dobbelt så mange ambulancer som i dag, vurderer Region Hovedstaden ifølge Frederiksborg Amts Avis.

Finanslovsaftalen mellem Regeringen, Ny Alliance og Dansk
Folkeparti betyder, at kravet til det akutte beredskab skærpes.
Parterne vil sørge for, at det maksimalt tager en ambulance 15
minutter at nå frem til alarmopkald, men forslaget møder en vis
skepsis hos planlæggerne i Region Hovedstaden.

- Hvis Region
Hovedstaden skal opfylde målet med de 15 minutter ved 95 procent
af udrykningerne, så vil det kræve 100-120 procent flere
ambulancer, end dagens beredskab råder over.

Samtidig vil det
betyde, at der vil stå en række ambulancer i tyndere befolkede
områder, som kun har en meget lav udnyttelse, siger overlæge Jan
Nørtved, Regionens Enhed for akut medicin og sundhedsberedskab.
Omvendt glæder Falck sig over aftalen, som de mener kan indføres
for en merpris af 250 millioner kroner om året.

- Vi har i en
årrække kørt med maksimale udrykningstider på en del af
kørslerne på det sydlige Sjælland, og det er udfra de
erfaringer, vi mener, at det vil koste 250 millioner kroner -
forudsat at vi også skal stå for disponeringen af udrykningerne,
siger Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik