For høje kimtal i svømmeland

Ved et enkelt tilfælde var kimtallet 10 gange så højt, som det måtte være sidste år i Køge Svømmeland, skriver DAGBLADET Køge.

En kraftig overskridelse af grænseværdierne med over 10 gange så højt et kimtal som den største acceptable mængde kim blev målt sidste år i Køge Svømmelands vand. Det skete dog kun én gang, nemlig den 15. november.
Men også tallene for vandets surhedgrad - PH-værdien - og mængden af klor afveg fra det vedtagne i adskillige tilfælde i 2007. En enkelt gang var mængden af klor ni gange over grænsen i børnebassinet. Vandet er dog målt til at være i orden nu.
Det viser en rapport, baseret på tal målt af Miljølaboratoriet I/S, som er blevet til på baggrund af Køge Kommunes tilsynspligt. Det er således kommunens egne tal, der bekræfter kritikken i en 240 sider stor Cowi-rapport sidste måned, hvori der blev nævnt, at der er forurening af vandet i Køge Svømmeland under spidsbelastninger.
- Det er utilfredsstillende, når vandkvaliteten ikke er i orden. Når vi ser, at grænseværdierne er overskredet, skal problemerne tages under behandling - og det er også sket, siger formanden for kulturudvalget, Erik Swiatek (S).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik