Her skal du tage kørekort i fremtiden - men der kan gå år før ventetiden bliver normal

Fra 1. oktober 2021 skal Færdselsstyrelsen stå for køreprøveafviklingen.

Det står nu klart, hvor man skal gå til teori- og køreprøve fra 1. oktober.

I TV 2 Lorrys sendeområde drejer det sig om de samme seks byer, som det hidtil har været: København, Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge.

Det oplyste Transportministeriet i en pressemeddelelse tirsdag. 

Som en del af politiforliget i december sidste år blev det besluttet, at Færdselsstyrelsen skal overtage køreprøveafviklingen fra politiet til oktober. Og siden forliget har styrelsen arbejdet på at finde ud af, hvor køreprøveelever kan møde prøvesagkyndige i fremtiden.

Transportminister, Benny Engelbrecht (S), mener, at den nye aftale gør det muligt for alle danskere at gå til køreprøve inden for en “rimelig” radius fra deres hjem.

- I fremtiden håber vi, at noget af den ventetid, man oplever i dag i landets politikredse, forsvinder. Simpelthen fordi det bliver lettere at planlægge, når vi flytter det over til Færdselsstyrelsen. Og man kan også flytte folk fra en landsdel til en anden landsdel, hvis der er en ophobning og ventetid på at tage kørekort, siger Benny Engelbrecht til TV 2 Lorry.

Lange ventetider kan fortsætte

Færdselsstyrelsen vil i den kommende tid modernisere og digitalisere hele kørekortområdet. Men der vil dog gå op til to år, før de nuværende lange ventelister bliver barberet ned, oplyser transportminister, Benny Engelbrecht.

- Det giver rigtig god mening at samle en række færdselsopgaver i Færdselsstyrelsen. Når opgaven med køreprøverne er samlet, er der også bedre mulighed for at flytte rundt på ressourcerne alt efter, hvor behovet er størst. 

- Det er dog vigtigt at holde fast i, at der er et meget stort arbejde forude med modernisering kørekortområdet. Det vil på sigt give borgerne en enklere og mere tidssvarende service for deres penge, og forhåbentligt nedbringe ventetiderne på områderne. 

- Men det tager tid, og derfor er det også vigtigt at vi fra politisk hold ikke skaber urealistiske forventninger, for vi må regne med en overgangsperiode på 1-2 år, før borgerne for alvor vil opleve forbedringer, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Så tæt på borgerne som muligt

I pressemeddelelsen fremgår det, at man har udvalgt de enkelte byer ud fra et væsentlighedskriterium. Det vil sige, at køreprøverne skulle så tæt på så mange borgere som muligt.

- I de kommende år er ambitionen, at Færdselsstyrelsen kan komme tættere på endnu flere borgere, siger direktør i Færdselsstyrelsen, Stefan Søsted.

Det er altid en afvejning, hvor man kommer flest borgere til gavn. Og der vil være kompromisser undervejs, siger han.

Ud over væsentlighedskriteriet har Færdselsstyrelsen også sammenlignet placeringen af de nye steder for køreprøveafvikling med de steder, hvor politiet hidtil har afviklet køreprøver.

Målet har her været, at hverken køreelever eller kørelærere skal opleve en serviceforringelse.

I den nye aftale beholder Færdselsstyrelsen en eksisterende ordning, hvor op mod 100 øvrige steder samarbejder med politiet om kørekort til knallert, motorcykel, tunge køretøjer, påhængsvogne, busser og traktorer. Her bliver der overvejende tale om de samme byer som nu - dog får stederne nye adresser.

Selvom Færdselsstyrelsen overtager køreprøverne, skal du fortsat tage kontakt til en lokal kørelærer for at få kørekort.