Her giver staten nu helt ny supercykelsti - men mere end 40 ruter samler stadig støv

Borgerne i Hillerød, Helsingør, Egedal og Roskilde Kommuner får nu nye cykelstier.

Ud af bilen og op på cyklen.

Det er godt for trængslen, miljøet og vores sundhed.

Og to steder i hovedstadsområdet er det nu blevet lidt mere tillokkende at skifte fire motoriserede hjul ud med to havregrødsdrevne af slagsen.

Således har forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 nu sat penge af til en supercykelsti mellem Hillerød og Helsingør og en cykelsti mellem Jyllinge og Ølstykke på den sydlige del af Værebrovej.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksene.)

Her er den nye supercykelsti fra Hillerød til Helsingør

Projektets formål er at opgradere strækningen mellem Hillerød og Helsingør (Rute 6) til supercykelsti.


Der anlægges cykelsti på de fire kilometer af den cirka 20 kilometer lange strækning langs hovedlandevej Rute 6 mellem Hillerød og Helsingør, hvor der endnu ikke er sti. De fire kilometer består af to delstrækninger, hvor der på den ene (cirka en kilometer) etableres


2,25 meter brede enkeltrettede cykelstier i begge sider, mens der på den anden etableres en 2,5 meter dobbeltrettet cykelsti i den nordlige side af vejen. Desuden består projektet af cykelstiforbedrende tiltag på en række enkeltlokaliteter på strækningen, blandt andet i forbindelse med kryds og rundkørsler.


Projektets totaludgift er beregnet til 29 millioner kroner. Projektet gennemføres i perioden 2023-2026.


Kilde: Transportministeriet

Her er den nye cykelsti mellem Ølstykke og Jyllinge.

Projektets formål er at forbinde de eksisterende enkeltrettede cykelstier på hovedlandevejen syd for strækningen med kommunevejene Skrædderbakken og Gammel Roskildevej nord for.


Der anlægges cykelbaner på den sydlige del af Værebrovej fra Værebro Å til Frodebjergvej mellem Ølstykke og Jyllinge. Eksisterende brede kantbaner udnyttes, og adskillelsen mellem biler og cyklister forstærkes med en fræset sinusrumlerille under kantlinjen.


Projektets totaludgift er beregnet til 23,1 millioner kroner. Projektet gennemføres i perioden 2023-2025.


Kilde: Transportministeriet

Supercykelstien mellem Hillerød og Helsingør har indtil nu stået på listen over projekter i kategorien “ikke finansierede.”

Her er der fortsat oplistet mere end 40 projekter, som indtil nu kun har samlet datastøv på de virtuelle arkivhylder.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Supercykelstierne

Supercykelstierne adskiller sig fra almindelige cykelstier ved, at de forbinder kommunerne i hovedstadsregionen i et cykelrutenet med direkte ruter, og fordi de har jævn belægning, få stop, lys i vejen og blandt andet pumpestationer.


Supercykelstierne er blevet til i et samarbejde mellem 30 kommuner og Region Hovedstaden.


Den første supercykelsti i Albertslund åbnede i 2012.


I 2018 var ambitionen at udvide supercykelstisystemet til i alt 750 kilometer cykelsti i hovedstadsområdet. Det vil koste cirka 2,2 milliarder kroner.


Staten betalte indtil 2018 op til 50 procent af regningen via støttepuljer til supercykelstierne.

Erfaringerne fra de 14 supercykelstier, der allerede er anlagt, er ellers udelukkende positive. Cykeltrafikken er vokset med 75 procent på de første ti ruter, der er er blevet anlagt siden 2009. Samtidig har cykeltrafikken på strækninger uden supercykelsti være faldende.

Beregninger fra Transportministeriet viser, at samfundet sparer otte kroner for hver kilometer, der bliver kørt på cykel fremfor i bil.

Sekretariatet for Supercykelstier konkluderer selv i en analyse, at der er et massivt samfundspotentiale i at få flere til at bruge de nuværende supercykelstier i Region Hovedstaden.

Dels kan antallet af sygedage reduceres med 40.000 om året, fordi cykelpendlernes helbred styrkes.

Dels kan antallet af bilture reduceres med en million om året, hovedstadsområdet kan få et renere miljø, og trængslen på vejene kan reduceres.

Samlet set skabes der alt i alt et samfundsøkonomisk overskud på 5,7 milliarder kroner årligt ved fuld udnyttelse af de planlagte supercykelstier.

Men på trods af supercykelstiernes stigende popularitet er langt størstedelen af de planlagte ruter i hovedstadsregionen altså fortsat ikke blevet til noget.

Og det skyldes i vid udstrækning prioritering penge ude i kommunerne, kunne TV 2 Lorry fortælle i januar. Både i Hørsholm, Hillerød og Furesø Kommuner lød beskeden, at der ikke havde været tilstrækkelig politisk velvilje i forhold til at gøre planer om supercykelstierne til virkelighed.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Sådan prioriteres de statslige midler på statsvejnettet

Midlerne til indsatsen på statsvejnettet i 2023, 2024 og 2025 målrettes temaer. For statsveje fokuseres navnlig på cykelpendling og de statsvejsstykker, der indgår i supercykelstierne. Et sådant fokus forventes at have et godt potentiale i forhold til cykelfremme.


Vejdirektoratet vil sikre løbende inddragelse af nyeste viden, og arbejder aktuelt på at opdatere deres prioriteringsmodel. De statslige cykelstiprojekter, der indstilles til udmøntning hos forligskredsen, vil tage udgangspunkt i projekter, hvor Vejdirektoratet har udarbejdet et skitseprojekt.


Kilde: Transportministeriet

Christiansborg har altså også mulighed for at bidrage til udrulningen af supercykelstinettet.

I den føromtalte Infrastrukturplan 2035 blev der sat tre milliarder kroner af til cykelstiprojekter over de næste 15 år.

Selvom der ikke er øremærket midler specifikt til supercykelstier er der altså nu fundet penge til supercykelstien mellem Hillerød og Helsingør, der står klar i 2026.

Yderligere tre supercykelstier er ved at blive bygget. Avedøreruten er færdig i år, Ryparken-Valbyruten er færdig i 2023, mens Ring 3-ruten er færdig i 2024.


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Hvalpefabrik 1

Dyrepoliti har givet pote, men Dyrenes Beskyttelse advarer mod nyt fænomen

hærværk simon spies plads

Simon Spies murmaleri udsat for hærværk – nu skal det males helt over

Nisse

Maria havde en svær barndom - nu skaffer hun julgaver til udsatte børn

beboer

Mjølnerparken fortsætter kampen: John mister sin bolig og skal genhuses


Lorryland


Forsiden lige nu

Se flere