Her er de kandidater, som flest er enige og uenige med i TV 2 Lorrys kandidattest

SF’eren Ina Strøjer-Schmidt topper listen, mens Lars Berg Andersen fra Liberal Alliance er i bund.

Ina Strøjer-Schmidt (SF) og Lars Berg Andersen (LA) er i top bund. Foto: SF og Liberal Alliance

“Mest enig med dig.”
“Mindst enig med dig.”

Mere end én million gange er denne tekst efterfulgt at 10 folketingskandidater sprunget frem på skærmen, når en kandidattest hos tv2.dk og TV 2-regionerne er klikket til ende. 

Og hvem har så været flest gange blandt de fem, brugerne var mest og mindst enige med?

Top og bund i Lorryland

Det har såmænd to kandidater fra TV 2 Lorrys sendeområde, hvis navne måske vækker genkendelse blandt læserne.

Således er Ina Strøjer-Schmidt, der stiller op i Københavns Omegns Storkreds for SF, havnet i top fem 30.306 gange. Det gør hende til den forholdsmæssigt mest populære kandidat i landet, hvis man korrigerer for antallet af gennemførte kandidattests og for antallet af folketingskandidater i de enkelte kredse, viser beregninger fra Megafon.

I den anden ende er Lars Berg Andersen fra Liberal Alliance og Københavns Storkreds blevet vist i bund fem 70.486 gange. Det er mere end nogen anden kandidat i landet.

Top og bund i storkredsene

Københavns Omegns Storkreds

 

Top fem:

Ina Strøjer-Schmidt (30306)

Malthe Johan Poulsen (27214)

Kim Valentin (16609)

Jeppe Bruus (15211)

Christine Dal (13642)

 

Bund fem:

Johnnie Vang Gregersen (46382)

Jeppe Juhl (34138)

Kim Christiansen (20934)

Jeanne Guldbrand Toxværd (17723)

Colette Brix (16282)

 

Københavns Storkreds

 

Top fem:

Kasper Kristensen (22578)

Lars Aslan Rasmussen (20839)

Katarina Ammitzbøll (19960)

Ruben Kidde (18951)

Simon Simonsen (18697)

 

Bund fem:

Lars Berg Andersen (70486)

Dorthe Hecht (45684)

Marie Høgh (42907)

Tom Gillesberg (39097)

Michael Neumann (37214)

 

Nordsjælland Storkreds

 

Top fem:

David Trads (17965)

Lucas Antonio Madsen (17225)

Sophie Løhde (15817)

Egil Fabritius Hulgaard (15788)

Erik Lund (15702)

 

Bund fem:

Leif Barbré Knudsen (39364)

Øjvind Vilsholm (35868)

Steffen Sjørslev (27073)

Tormod Olsen (25798)

Christian Poll (25755)

 

Sjælland Storkreds

 

Top fem:

Lars Schmidt (22981)

Bertel Haarder (19341)

Judith Frederiksen (19010)

Astrid Krag (18635)

Jacob Mark (18279)

 

Bund fem:

Charlotte Poulsen (49774)

Klaus Juel Hansen (37139)

Linda Havanna Hansen (35200)

Henning Østergaard-Christensen (34538)

Bob Richard Nielsen (34391)

 

  • Resultaterne er beregnet af Megafon efter mere end én million gennemførte kandidattest på TV2.DK og hos TV 2-regionerne.
  • 96% af alle opstillede kandidater medvirker i kandidattesten, så kandidattesten har et yderst bredt fundament at stå på.
  • Kandidaterne på listen er de kandidater, der har fået flest placeringer i top fem eller bund fem efter mere end én million gennemførte kandidattest hos TV2.DK og TV 2-regionerne.
  • Antallet i parentes efter deres navne angiver antallet af gange, deres navne er blevet vist enten i top eller bund fem i resultatsiden på brugernes kandidattest. Beregningerne er foretaget af Megafon, og data fra kandidaterne er indsamlet af selskabet Paqle
  • TV 2 understreger, at kandidattesten ikke kan stå alene, når den endelige beslutning skal tages. Derfor anbefales det blandt andet, at kandidaternes uddybende forklaringer er en del af vurderingen, og at man sætter sig ind i, hvad partierne mener.

    Desuden kan TV 2s kandidattest tages flere gange.

Se mere

Ina Strøjer-Schmidt er naturligvis glad for, at hun så ofte har været blandt kandidaterne i top fem.

- Der er tit folk, der kommer hen til mig og siger, at de er enige med mig helt generelt, men jeg havde ingen anelse om, om mine svar i testen var skudt helt ved siden af. Jeg ved ikke, hvor meget folk lægger i kandidattest, men jeg håber da på, at det vil få nogle til at overveje at stemme personligt på mig, siger Ina Strøjer-Schmidt til TV 2 Lorry. 

Svarer ofte "hverken eller"

Hendes svar i kandidattesten afslører, at hun ikke én gang har svaret “helt enig” eller “helt uenig”. Derudover har Ina Strøjer-Schmidt svaret “hverken eller” hele 17 ud af 45 gange. Hun har heller ikke skrevet nogen kommentarer under svarene. 

Har du tænkt taktisk i dine svar, i forhold til at flere måske ville være enig med dig?

- Overhovedet ikke. Jeg troede faktisk, at det ville være en ulempe.

Hvorfor har du så svaret, som du har?

- Fordi tingene ikke er så sort-hvide. Der er tit en balance i spørgsmålene. Jeg har nogle gange set “hverken eller” som “både og,” siger Ina Strøjer-Schmidt.

Men hvorfor har du så ikke skrevet dine nuancerede tanker i kommentarfeltet?

- Det er af tidsnød. Jeg har ikke engang udfyldt alle kandidattest. Jeg har fokuseret mere på at lave egne opslag. Men det ville nok have været meget godt med nogle flere kommentarer, siger hun. 

Hvad menes med "hverken eller"?

Mens flere tusinde borgere i Københavns Omegns Storkreds matcher med Ina Strøjer-Schmidt, går de altså forgæves, når de søger svar på de 17 spørgsmål i testen, som SF’eren har svaret “hverken eller” til. 

Derfor har TV 2 Lorry bedt Ina Strøjer-Schmidt om at forholde sig til nogle af nogle af dem i oversigten herunder:

Det mener Ina Strøjer-Schmidt

Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

- Jeg hælder mest til, at perioden skal nedsættes, men det er svært at sige. Jeg syntes, otte måneder ville være fint. 
 
Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

- Det er en dårlig idé. Jeg er imod mere privatisering, men jeg vil ikke anfægte, at udsagnet faktuelt kan være korrekt. Jeg ville nok svare uenig. 

 

Den danske udlændingepolitik er for stram

- Det er på den ene side og på den anden side. Vi skal tage kvoteflygtninge, men vi kan ikke bare lempe på alle områder, for der er problemer. 

 

Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

- For de flestes vedkommende er det forkert, men jeg er ikke blind for at sige, at en lille gruppe ikke vil arbejde.

 

Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

- Vi vil gerne have en differentieret pension. For nogen skal den ikke sættes op, men for dem, der kan arbejde længere, kan vi ikke love, at de kan gå tidligere.

 

Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

 - På den ene side er der sikkert nogen stillinger, man godt kunne spare væk, men det er forkert at tro, at hvis man sparer dem væk, så redder det vores velfærdssamfund.

 

Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

- Mange kommuner er trængte og kan ikke leve op til kravene. Men de rige skal dele med de fattige. Der skal laves mere udligning fra statens side. 

 

Det er vigtigere at anlægge en Motorring 5 rundt om København for at lette trafiktrængsel end at investere yderligere i kollektiv trafik.

- Her mener jeg både og. Vi skal både have metro til forstadsområder, men ikke glemme bilisterne.

Se mere

LA'er overrasket

Da TV 2 Lorry fortæller Lars Berg Andersen fra Liberal Alliance, at han er den kandidat, der flest gange dukker op i top fem over kandidater, brugerne er mindst enige med, slår han en nærmest forbavset latter op. 

- Det er da overraskende. Og så alligevel ikke. I LA er vi godt klar over, at vi ikke har super bred opbakning i befolkningen. Vi synes jo, at vi har det helt rigtige at byde på, og jeg betragter alle de andre partier som socialister. Så det er meget svært at forstå, siger Lars Berg Andersen til TV 2 Lorry.

Han siger, at en af årsagerne til bundplacering kan være, at alle partier er enige om, at klima og integration er de væsentligste dagsordener ved valget. Omvendt mener han, at økonomi og spørgsmål om højere eller lavere skatter og større eller mindre offentlig sektor er vigtigere. 

- Og der er jeg så nok ret meget til den ene side, og det har jeg det helt fint med, siger Lars Berg Andersen, der mener, at for mange politikere ikke rigtig mener noget. 

Lars Berg Andersen svarer nærmest udelukkende "helt enig" eller "helt uenig" i kandidattesten.

Fakta
Valgt i Københavns Omegns Storkreds
Politiske hverv
Folketingskandidat Københavns Omegns Storkreds, Socialistisk Folkeparti
2018 - nu
Fakta
Folketingskandidat i Københavns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Frederiksberg
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden
Født 7. juni 1970 i Aalborg
Gift, 2 børn
Politiske hverv
Folketingskandidat Københavns Storkreds, Liberal Alliance
2018 - nu
Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance
2016 - 2017
Rådmand, Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Liberal Alliance
Medlem af Økonomiudvalget Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance
Medlem af By- og Miljøudvalget Frederiksberg Kommune, Liberal Alliance

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik