Helsingør-skoler har stort underskud

Folkeskolelærerne i Helsingør er truet af fyringer. På flere af Helsingørs folkeskoler er der allerede sat tal på det antal lærere, der må regne med at få en fyreseddel. Årsagen er faldende elevtal og et markant tocifret millionunderskud på flere skolers daglige budget. Angiveligt kører op mod halvdelen af Helsingørs folkeskoler nu med merforbrug. Det får forvaltningen til at stille krav om besparelser, skriver Helsingør Dagblad.

Helsingør ligger i toppen af danske kommuner, der står til de største fald i elevtal i folkeskolerne i de kommende år. Ifølge fagbladet Folkeskolen, der har lavet en landsdækkende undersøgelse af, hvordan elevtallene udvikler sig i den kommende år, står Helsingør til at miste mellem 10 og 20 procent af eleverne. Dermed er Helsingør et af landets hårdest ramte områder.
Først efter skoleårets begyndelse i august kan det dog med sikkerhed opgøres, hvor mange lærerstillinger, der skal nedlægges.
- Jeg skal afskedige tre lærere ud af 35. Vi har hidtil haft tre 9. klasser, men efter sommerferien har vi kun to. Det er både faldende elevtal, dermed færre klasser og generelt et krav om at finde besparelser på skoledriften, der gør, at vi desværre skal reducere med tre stillinger, fortæller inspektør på Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør, Bo Stampe Rasmussen.
Han understreger, at først efter det nye skoleårs begyndelse bliver den endelige normering fastlagt. Men hvert år skal skolerne give et midlertidigt bud på, hvordan elevtal og normeringer kommer til at se ud.
- Vi har også et merforbrug. Vi bruger for mange penge i forhold til det budget, vi har. Det er en ubalance mellem det, vi som skole gerne vil og det beløb, vi får stillet til rådighed. Men det er vores opgave at komme med et bud på, hvordan vi løser vores opgaver med færre ressourcer, understreger inspektøren på Skolen ved Rønnebær Allé.
Forældresamarbejdet i Helsingør Kommune, en sammenslutning af repræsentanter fra alle skolebestyrelser, har som et af sine kardinalpunkter i flere år haft fastholdelse og rekruttering af lærere.
Nu er billedet vendt og for første gang i Forældresamarbejdets eksistens skal der nu afskediges lærere.
- Vi er smerteligt vidende om, at der er underskud på rigtigt mange af skolerne i Helsingør Kommune. De store underskud er tegn på, at det er svært at drive skole for de budgetter, kommunen har afsat, siger formand for Byskolens bestyrelse, Bo Søby Kristensen og medlem af Forældresamarbejdet.
På Byskolen er der i denne uge indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor skolens ledelse vil fremlægge sit bud på, hvordan den skrantende økonomi skal bringes i orden.
- Lønninger er en væsentlig del af en skoles budget, så når vi skal tale budgetter, kan vi ikke undgå også at tale ansatte. Men endnu ved vi ikke, hvad skolens ledelse vil komme med af forslag. Vi kan håbe, at vi kan klare det med naturlig afgang. Vi står på mange af skolerne overfor et generationsskifte i de nærmeste år, siger Bo Søby Kristensen og tilføjer:
- Set fra mit synspunkt i det private erhvervsliv er vi jo vant til, at virksomhederne tilpasser sig.
- Der er en tendens til, at offentligt ansatte har en overfølsomhed over for sådanne tilpasninger i sammenligning med det private erhvervsliv. Men på længere sigt kan en udskiftning også betyde en positiv dynamik, mener Bo Søby Kristensen.
Han opfordrer nu Helsingør Kommunes børne- og ungeforvaltning til at udvise tålmodighed over for skolerne, så de får tilstrækkeligt med tid til på en, som han kalder det, konstruktiv måde at få bragt underskuddene ud af verden.
- Hvor stort det her end bliver, så vil vores klare holdning være, at besparelserne på driften skal ske uden at det går ud over elevernes timetal på det niveau, som det ligger nu.
Helsingørs børne- og ungedirektør siger til Helsingør Dagblad:
- Vi har afsat en del penge til kompetenceudvikling for lærerne. Her er der 10-12 ekstra stillinger og det kan betyde, at vi på denne måde kan bevare nogle stillinger. Men hele det regnestykke er vi lige ved at gøre op, siger Helsingørs børne- og ungedirektør, Bjarne Pedersen.
Læs også artiklen andetsteds her på siderne om børne- og ungedirektørens vurdering af skolernes eskalerede underskud.
Helsingør Lærerforenings formand, Vera Sandby Hansen, har i sin årsberetning ved generalforsamlingen nævnt, at til trods for det faldende elevetal, vil der i de kommende år stadig være behov for nye lærere.
- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at aldersammensætningen på lærere her i Helsingør Kommune viser, at en stor gruppe af lærere går på pension inden for de næste år. Konsekvenserne af et faldende børnetal vil sandsynligvis ikke kunne opveje behovet for nye lærerkræfter. Derfor vil det være uklogt at fyre lærere, tilkendegiver lærerformanden i sin beretning.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

John Schmidt Andersen

Før ville ingen investere i Vinge – nu står kommune med flere tilbud på hånden

40_percent

playSverige åbner grænsen for skilsmissebørn med ledsager

rungsted havn

Medarbejder sendt hjem efter sag om svindel i Rungsted Havn

opholdsforbud på christiania

Christiania lukker sig selv med hegn efter opholdsforbud

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere