Helsingør dropper udskældte byggesagsgebyrer

Inden længe bliver det gratis for erhvervsliv og lokale borgere i Helsingør at få kommunen til at behandle byggesager.

Et stort flertal i byrådet går ind for at droppe de ofte udskældte gebyrer fuldstændigt, selv om det vil koste kommunen penge, skriver Helsingør Dagblad.

- Det er helt klart en god idé at få byggesagsgebyrerne væk. Det vil især være erhvervslivet, som kommer til at spare penge på det her. For selv om de fleste byggesager ikke er erhvervssager, så ligger de store gebyrer oftest på det byggeri, som erhvervslivet kommer med.

Gebyrer på parcelhuse og så videre er ret små, siger Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre, formand for Helsingør Byråds udvalg for teknik, klima og miljø.

Flertallet for at fjerne byggesagsgebyrerne er allerede i hus. De Konservative, byrådets største parti, bakker også op om tanken.

- Det er virkelig godt. Vi vil gerne være en erhvervsvenlig kommune og hjælpe erhvervslivet de rigtige steder og med de rigtige rammebetingelser. Og når en fordel i erhvervet ovenikøbet bliver lettere for de kommunale medarbejdere, skal vi da tage den, siger Helsingør-borgmester Benedikte Kiær fra De Konservative.

Også Socialdemokraterne er med på at droppe byggesagsgebyrerne. Partiets ordfører Henrik Møller håber, at en fjernelse vil være med til at skabe vækst.

- Idéen er god, og det skal vi prøve af. Det her kan måske være med til at sætte noget skub i byggeriet og dermed i noget vækst. Lad os få nogle erfaringer, mit bud er, at de bliver positive, når vi skal evaluere det her, hvilket vi naturligvis skal på et tidspunkt, siger Henrik Møller.

I dag er Helsingør Kommunes byggesagsgebyrer skruet sammen på den måde, at størrelsen er afgørende.

Der er et grundgebyr på 1.500 kroner for de simple konstruktioner - garager, carporte, udhuse og lignende - til 2.500 kroner for det mere komplicerede byggeri.

Oven i hatten kommer en pris per kvadratmeter, hvilket betyder, at Helsingør-byggerier med mange kvadratmeter betaler en væsentlig højre pris end mindre byggerier og tilbygninger.

Fra 2015 er det statsligt besluttet, at kommunernes byggesagsgebyrer på større byggerier skal være udregnet på timebasis.

Kommunerne skal i givet fald altså registrere, hvor lang tid medarbejderne bruger på at gennemgå og behandle sagerne, og lave regningen ud fra det - også i forhold til partshøringer, naboorienteringer, indsigelsesbehandlinger og meget andet.

Embedsmændene i kommunens center for teknik, miljø og klima pointerer, at erhvervslivet og borgerne med en timeregistrering ikke på forhånd kan få afklaret størrelsen på deres byggesagsgebyr. De understreger også, at kommunen skal bruge tid på tidsregistrering på den enkelte sag og på udsendelse og udspecificering af fakturaerne, ikke på kerneydelsen byggesagsbehandling.

Desuden skal bygherren først betale regningen helt eller delvist, når vedkommende vurderer, at byggeriet er helt færdigt. Det kan betyde, at nogle byggesager trækker langt ud.

- De nye regler med timepriser og det, at vi først må udsende den fulde regning, når hele byggesagen er afsluttet, betyder, at de bureaukratiske omkostninger ved det her, bliver så store, at gevinsten ved at opkræve gebyrerne, bliver så ringe, at det simpelthen er tåbeligt. Det giver ingen fornuftig mening, siger udvalgsformand Hecht-Nielsen.

I 2013 havde kommunen en indtægt på 1,63 millioner kroner på byggesagsgebyrerne. Embedsmændene vurderer, at de nye regler vil betyde, at kommunen med samme aktivitetsniveau for byggeriet i 2015 kun vil have en nettoindtægt på en halv million kroner på byggesagsgebyrerne.

- At fjerne dem er et godt tiltag. Min fornemmelse er, at i mange byggeprojekter sætter man en bestemt sum penge af, og af den sum penge går der en del til gebyrerne. Når gebyrerne er væk, vil borgerne og erhvervslivet kunne bruge flere penge på byggeriet? Desuden er vi i konkurrence med de andre kommuner, så gælder om at være med. Vi er nok nogle af frontløberne på det her, siger konservative Benedikte Kiær.

Center for teknik, miljø og klima foreslår, at byggesagsgebyrerne droppes fra 1. januar 2015. Men Hecht-Nielsen og andre ser gerne, at det sker allerede om kort tid.

- Hvis vi annoncerer, at vi fjerner gebyrerne ved årsskiftet, så tror jeg ikke, at nogle vil bygge fabriksbygninger, landsbrugshaller og lignende før januar 2015. Og så står vi med trekvart år, hvor vi ikke skal byggesagsbehandle andet end carporte og parcelhuse, og så til nytår kommer der et stort boom i større sager, som vi ikke kan håndtere.

Derfor vil jeg undersøge muligheden for at fjerne gebyrerne med øjeblikkelig virkning, siger udvalgsformanden fra Venstre.

Den holdning deles af Henrik Møller. Socialdemokraten vil også gerne være med til at finde penge til en straks-fjernelse af gebyrerne.

- Jo før, vi kan fjerne det her, desto bedre. Hvis der er økonomi til det, kan vi lige så godt sætte det i værk med det samme. Det er der god psykologi i, siger socialdemokraten.

Sagen skal diskuteres i udvalget for teknik, miljø og klima på et møde på tirsdag. Her vil Hecht-Nielsen sandsynlige argumentere for, at der skal gives en tillægsbevilling, så byggesagsgebyrerne kan fjernes med øjeblikkelig virkning.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

daginstitution

Københavnske forældre bør fritages for betaling til daginstitutioner, mener flertal

1600px_colourbox40805590.jpg

Helsingør er populær som aldrig før - og borgmesteren ved godt hvorfor

Børnehave genåbning

Endnu en kommune dropper forældrebetaling, hvis børnene holdes hjemme fra dagtilbud

Cecilia Lonning-Skovgaard

Corona rammer Københavns aktivering af banderelaterede ledige

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere