Gymnasier bliver delt i rige og fattige

Københavnske gymnasier er på vej til at blive delt i økonomisk stærke og økonomisk svage skoler, skriver Politiken.

Baggrunden er, at gymnasierne i dag får betaling efter antallet af elever, der optages og gennemfører en studentereksamen. Betalingen per elev er den samme, uanset om eleven kommer fra et velstående akademisk hjem eller fra en familie med sociale problemer eller fra en indvandrerfamilie, hvor forældre og søskende ikke har den samme mulighed for at støtte gymnasieeleven.
Men frafaldet er langt større på de gymnasier, hvor mange elever kommer fra familier uden boglig baggrund, og det kan aflæses direkte i regnskaberne, som gymnasierne indsender til Undervisningsministeriet. Efter to år med taxametermodellen har nogle af gymnasierne i Københavnsområdet haft overskud på mere end 10 millioner kroner, mens andre kæmper med underskud på flere millioner kroner.
- Der er ingen tvivl om, at taxametermodellen er en udfordring for de gymnasier, der har et stort frafald, siger Steen Kildesgaard, der er direktør i Gymnasieskolernes Rektorforening til Politiken.
De populære gymnasier i Gentofte og i Københavns indre by har kunnet levere solide overskud i de første to år som selvejende institutioner, der modtager taxametertilskud. Og det populære Falkonergårdens Gymnasium har haft et samlet overskud på over 10 millioner kroner, skriver Politiken. Omvendt er der mange elever på den københavnske vestegn, som søger ind mod Københavns centrum, og det betyder, at gymnasierne i kommunerne på vestegnen får det økonomisk hårdt.