Greenpeace dømt for gå om bord i kuttere

Landsret afviser, at der er grund til at frifinde miljøorganisation for at installere gps-sendere.

Foto: Lorry

Miljøorganisationen Greenpeace overtrådte loven, da aktivister gik om bord på fem fiskekuttere i Gilleleje for at montere skjulte gps-sendere i styrehuse og master.
Østre Landsret straffet organisationen med 25 dagbøder á 1.000 kroner for fredskrænkelser, der ikke står mål med det, som man ville bevise.
Landsretten lægger blandt andet vægt på, at installering af overvågningsudstyr - hvis det var politiet der foretog det - ville kræve, at der var et forhold mellem indgrebet og den mistænkte forbrydelse.
Det ville så være op til retten at vurdere, om indgrebet gik for vidt - og der skulle beskikkes en advokat for de mistænkte.
Alt det er ikke sket i denne sag.
"Uanset at de tiltalte har handlet med det formål at indsamle beviser for et angiveligt ulovligt fiskeri, har de (..) som led heri tilsidesat væsentlige retssikkerhedsgarantier for ejerne af fiskekutterne", fremgår det af dommen.
Samtidig får en aktivist, der installerede udstyret, 15 dagbøder á 100 kroner.
Formålet var netop at bevise, at fiskerne dyrkede ulovligt fiskeri i Kattegat, og flere fiskere har siden fået bøder for fiskeriet.
Retten i Helsingør frifandt oprindeligt miljøorganisationen og en af dens aktivister i februar, men anklagemyndigheden ville ikke give fortabt og ankede dommen.
Byretten lagde vægt på, at selv om gps-senderne ikke i sig selv kom til at udgøre et afgørende bevis, så var det aktionen, der sikrede, at myndighederne gik ind i sagen.
Hvis ikke Greenpeace havde afsløret fiskerne, så var det ulovlige fiskere formentligt fortsat. Så derfor var det ikke uberettiget, at miljøaktivisterne skaffede sig adgang.
Myndighederne har siden skærpet kontrollen med, om fiskerne er på ulovlig jagt efter torsk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik