Forurening i grøfter skal alligevel graves væk

I 1996 blev 1500 meter grøfter øst og nordøst for den arsen-fourenede Collstrop-grund tæt ved Esrum sø gravet op og den arsenforurende jord deponeret. Men udsivningen til grøfterne fortsætter og nu skal grøfterne endnu en gang renses. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Foto: TV2/Lorry

Miljøstyrelsen har netop besluttet at man ikke - som ellers først besluttet - vil nøjes med at begrave forureningen under et lag grus. I stedet vil Naturstyrelsen, der ejer grunden, nu skulle søge Hillerød Kommune om tilladelse til at grave bundsedimentet op af grøfterne.
Det sker for at forhindre, at skovgæsterne kommer i kontakt med jorden
Den holdningsændring hos miljømyndighederne kan man læse i et svar fra miljøminister Karen Ellemann (V) til Pia Olsen Dyhr (SF), der har rejst sagen i Folketinget.
Jorden fra grøfterne skal så deponeres på den indhegnede Collstrop-grund, som der ingen aktuelle planer er om at rense op, skriver avisen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik