Forstå forskellen: Førtidspension eller kontanthjælp?

Førtidspension og kontanthjælp er begge to sociale økonomiske ydelser til folk, der af den ene eller anden årsag ikke kan være på arbejdsmarkedet.

De fleste har hørt om begreberne, men mange har stadig svært ved at kende forskel på førtidspension og kontanthjælp.

TV 2 Lorry forsøger her at give et kort overblik over de to ydelser, som forhåbentligt kan være med til at gøre begreberne mere forståelige:

Kontanthjælp

Også tidligere kendt som bistand eller bistandshjælp, er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie. Hvis man har en formue eller en ægtefælle, der kan forsørge en, kan man ikke få udbetalt kontanthjælp.

Formuegrænsen ligger på 10.000 kroner pr. person pr. måned, og det er den gældende kommune, der træffer afgørelse om ret til kontanthjælp

Kontanthjælp kan kun udbetales til personer over 30 år eller til personer, der er under 30 år, men har en uddannelse.

Hvis man er under 30 år og uden uddannelse, modtager man i stedet 'uddannelseshjælp', hvis man ikke er i stand til at forsørge sig selv.

Hvis man er fyldt 30 år og også skal forsørge sine børn, ligger kontanthjælpssatsen på minimum 14.808 kr. pr. måned før skat.

Kontanthjælpen går under Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Hvor meget man alt i alt kan få udbetalt i kontanthjælp eller uddannelseshjælp afhænger derudover af en række forhold. Det gælder blandt andet om man er enlig eller bor sammen med en kæreste/ægtefælle, og om man har forsørgelsespligt over for børn. 

Ved siden af kontanthjælpen/uddannelseshjælpen har man mulighed for at modtage en række øvrige ydelser. Det gælder for eksempel boligstøtte, tilskud til dagsinstitutionsbetaling samt børnetilskud.

Fra 1. oktober 2016 blev der indført et loft over, hvor meget man samlet set kan modtage i økonomisk støtte - det såkaldte kontanthjælpsloft.

Derudover indtrådte 225 timers reglen, der betyder, at man skal arbejde 225 timer i løbet af et år for at fastholde sin fulde hjælp. Det vil sige boligstøtte eller anden særlig støtte udover kontanthjælpen, som ikke bliver berørt.

Kontanthjælp vs. Førtidspension

Førtidspension

Kort fortalt er det en ydelse til personer på 18 år og frem mod pensionsalderen, der af den ene eller anden grund ikke er i stand til at arbejde på almindelige vilkår eller i fleksjob.

Pensionsalderen ligger på 65-69 år alt efter, hvornår man er født, da pensionsalderen er blevet hævet løbende.

Førtidspensionen skal ligesom kontanthjælpen sikrer borgerne en grundforsørgelse.

Personer yngre end 40 år kan som udgangspunkt ikke få udbetalt førtidspension, medmindre det vurderes formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Også her er det kommunen, der vurderer det.

Hvis man er over 40 år, skal man som udgangspunkt have et ressourceforløb, inden man kan tilkendes førtidspension - medmindre det på forhånd vurderes formålsløst fra kommunen med et sådan forløb.

Førtidspensionen bliver beregnet ud fra ens eventuelle indtægter ved siden af pensionen samt ægtefælles/samlevers indkomst.

Til enlige ligger førtidspensionen på 18.412 kr. pr. måned. Hvis man er gift eller har en samlever, er den nogle tusinde kroner mindre, nemlig 15.650.

Man kan godt have et mindre arbejde ved siden af førtidspensionen, men hvis den supplerende arbejdsindtægt når en hvis størrelse, modregnes indtægten. Det vil altså sige, at førtidspensionen nedsættes, hvis du har for høje indtægter ud over pensionen.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet og borger.dk

"København er det værste sted at bo, hvis du har brug for førtidspension." Sådan lyder kritikken fra en af dem som kæmper for de syge københavnere. Vi har tidligere talt med Lisbeth, som føler sig fanget i systemet. 

 

 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Mangel på servicehunde

playMangel på servicehunde rammer Mathias: "Jeg frygter, at hunden ikke kommer"

20180419-170125-l-1920x1277we.jpg

Supermarked har problemer med unge uden mundbind - sender appel til forældre

Udklipmurer fra Brøndby

Murer fra Brøndby får lov at blive i Danmark, mens klagesag behandles

Fakkeloptog Helsingør

Hundredvis af borgere støttede caféejer i fuldstændig stilhed

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere