Forskelsbehandling af førstegangsfødende: Her kan du sove to nætter, og her skal du hjem 4 timer efter fødslen

Bor du i Region Hovedstaden, er det forskelligt, hvilke muligheder du får som førstegangsfødende på hospitalerne.

Klokken fem om morgen den tredje august i år passerede berusede cyklister parkeringskælderen ved Rigshospitalet.

De lagde nok ikke mærke til den nybagte far, som ikke træk vejret af nervøsitet, mens de væltede forbi.

I sine arme holdt han Ella-Sofia, der var kommet til verden seks timer og 25 minutter forinden. Helt komplikationsfrit og kun ved hjælp af lattergas blev hun født den sommermorgen på Rigshospitalets fødeklinik.

Og fordi at hun kunne amme med det samme, og moren, Camilla Mitchell, havde det helt fint, så var familien på vej hjem allerede efter cirka seks timer.

AMBULANT FØDSEL PÅ RIGSHOSPITALET

Siden december 2018 har 611 nybagte førstegangsforældre født ambulant og dermed forladt fødestuen efter cirka fire timer.

I knap et år har de sidste senge på Rigshospitalets barselsafsnit nemlig været sparet væk. Og det er med til at gøre mulighederne for førstegangsforældre forskellige.

På Rigshospitalet skal alle førstegangsfødende uden komplikationer hjem igen efter cirka fire timer. De har et lignende tilbud på Nordsjællands Hospital, men på Herlev og Hvidovre Hospital bliver førstegangsfødende familier tilbudt et barselsophold på op til to dage.

Her er et overblik over hospitalerne i Region Hovedstadens tilbud til førstegangsfødende.
Her er et overblik over hospitalerne i Region Hovedstadens tilbud til førstegangsfødende.
Foto: Rasmus Gerner

- Jeg troede ikke, at de ville være så strikse med det. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi regnet med, at man stod på gaden klokken halv fem om natten med et lille spædbarn. Det var angstprovokerende, siger Camilla Mitchell.

Giver det jer ikke en falsk tryghed at blive lidt længere på hospitalet, fordi I skal jo i sidste ende klare det hele selv?

- Nej, det synes jeg ikke. Hvis vi førstegangsfødendekvinder kan komme ud med et så godt udgangspunkt som muligt, så tror jeg, det er det bedste, der kan gøres. Det havde jeg i hvert fald været rigtig glad for.

BARSELSAFSNITTET PÅ HVIDOVRE HOSPITAL

Glad for at undgå Rigshospitalet

Af de 22.000 børn der hvert år kommer til verden i Region Hovedstaden fødes cirka 6.000 af dem på Rigshospitalet.

Man bliver automatisk tilknyttet et hospital alt efter, hvor man bor, men man kan søge om at blive overflyttet til et andet hospital, hvis der er plads.

Ane Nord og Peter Lentz blev automatisk visiteret til Hvidovre Hospital, hvor de overnattede på barselsafsnittet efter fødslen af hendes datter.

- Jeg var gravid, da det blev meldt ud, at Rigshospitalet ændrede praksis, og der var jeg meget glad for, at jeg var blevet visiteret til Hvidovre, fordi at jeg som førstegangsfødende tænkte, at vi ville få god brug for de der dage til at lande efter fødslen, siger hun.

Leonora Nord Lentz blev født på Hvidovre Hospital. 
Leonora Nord Lentz blev født på Hvidovre Hospital. 
Foto: Sofie Myhre

De endte med at få lov til at blive på barselsafsnittet i tre dage.

- Jeg tænker, at vi som familie har fået den bedste start, og det har helt sikkert noget at gøre med, at vi kunne være på Hvidovre de der dage, siger Ane Nord.

Spørgeskemaundersøgelse er i gang

På Rigshospitalet er de netop nu ved at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt førstegangsfødende, som er taget hjem fra hospitalet efter cirka fire timer. De har derfor ikke noget resultat, der viser, hvordan de ambulante fødsler fungerer.

- Vi har en formodning om, at det faktisk går ganske udemærket, siger Hlin Mogensdottir, der er leder af efterfødselsklinikken på Rigshospitalet.

- Du er mere tryg og rolig i dine egne omgivelser end i et hospitalsmiljø, så det er en af fordelene ved at føde ambulant, siger hun. 

Ambulante fødende sendes hjem, når mor og barn har det godt, blandt andet efter at barnet har taget fat ved begge bryster. Selvom der ikke ligger noget svar klar endnu, så opleverne Hlin Mogensdottir, at ulempen ved at føde ambulant er at få førstegangsfødende til at føle sig trygge.

- De, der ikke føler sig trygge ved at tage hjem, føler sig tvunget til det, og det kan nogle gange være ulempen ved, at vi ikke kan skabe den tryghed omkring dem. Men når det er sagt, så sender vi ikke nogen ud af døren, som ikke føler sig klædt på til det og ikke ønsker at tage hjem, siger Hlin Mogensdottir. 

Der skal laves en ny fødeplan for Region Hovedstaden, som afventer Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der formentlig kommer i starten af 2020.