Forening skal gøre kommunens arbejde

Hvis en borger fremover søger Helsingør Kommune om økonomisk støtte fra det kommunale bygningsforbedringsudvalg, vil borgerens sag ikke blive behandlet af teknisk forvaltning, men af en lokal interesseorganisation - foreningen By & Land, tidligere Helsingør Bevaringsforening.

By & Land skal tage sig af vurderingen af ansøgningen, dialogen med borgeren og udforme den anbefaling om ja eller nej i sagen, som selve bygningsforbedringsudvalget sandsynligvis følger, når afgørelsen skal tages. Det skriver Helsingør Dagblad.
I bygningsforbedringsudvalget sidder to politikere fra Helsingør Byråd, to medlemmer af lokale grundejerforeninger samt et medlem af en lokal bevaringsforening. Udvalget vil næste år have 3,8 millioner kroner at dele ud af til borgere, som søger støtte til forbedringer af deres bevaringsværdige huse.
Borgernes ansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af embedsmænd fra teknisk forvaltning, før de når bygningsforbedringsudvalget. Ansøgningerne vil derimod blive behandlet og vurderet af private medlemmer af en fritidsforening, nemlig By & Land, der også helt afgørende skal indstille over for udvalget, om et ja eller et nej til ansøgningen er den rigtige vej at gå.
Et flertal i Helsingør Byråd, bestående af Socialdemokraterne, SF, Venstre og Lokaldemokraterne, i har netop vedtaget, at bygningsforbedringsudvalget i fremtiden får behandlingen af borgernes ansøgninger foretaget hos By & Land. Foreningen har tilbudt at gøre det arbejde kvit og frit.
Politikerne har vedtaget, at »interesseorganisationen By & Land vederlagsfrit varetager indstillingen, dialog, vurdering, opfølgning med videre i forbindelse med støttetildelingen«, som det forklares i en dagsorden. Dermed bliver foreningen altså det eneste led mellem borgerne, der søger om støtte, og selve udvalget.
Den situation finder flere politikere fra de partier, som stemte nej - De Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten - alarmerende. De spekulerer blandt andet på, hvordan det rent juridisk vil hænge sammen, hvis en borger er utilfreds med en By & Lands behandling af og anbefaling i den pågældende sag.
- Uanset hvilken privat forening man sætter til at lave en slags forvaltningsarbejde, synes jeg, at der er noget problematisk i det. Det har slet ikke noget med de enkelte foreninger at gøre, men det lyder ikke rigtigt, at tingene skal hænge sammen på denne måde, siger Malene Carmel, ordfører for De Konservative, til Helsingør Dagblad.
Samme holdning har Ib Kirkegaard fra Dansk Folkeparti. Han mener, at kommunen er på vej ud på en farlig vej.
- Det er skrupforkert at sætte foreninger til den slags. Det er en forkert måde at udlicitere på, ikke fordi By & Land ikke kan klare opgaven, men fordi det er et skråplan, som slet ikke holder, siger han.
Også nogle af de politikere, som har stemt for, at bygningsforbedringsudvalget ikke skal have hjælp af en embedsmand til sagsbehandlingen, men kan lade By & Land om det, erkender, at konstruktionen kan være en gråzone - blandt andre Venstre-borgmester Johannes Hecht-Nielsen.
- Nu skal By & Land jo ikke afgøre sagerne. Men det er altid problematisk at lade en privat forening overtage noget, der har indflydelse på den kommunale opgave. Jeg synes, at der er flere ting, som vejer positivt i at gøre det, men jeg kan i nogen grad forstå det synspunkt, at der kan være en fare ved det, indrømmer borgmester Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre.
Henrik Møller, ordfører for Socialdemokraterne, mener, at ordningen skal prøves af. Men han vurderer også, at bygningsforbedringsudvalget må være på valgt.
- Lad os prøve det her af. Det er den løsning, der ligger lige nu. Men der kan jo ligge en mulighed for, at den forening forfordeler nogen på en eller anden måde. Der kan være noget, vi ikke kan have snor i, så udvalget må lave noget stikprøvekontrol, siger Henrik Møller.
SF'eren Jørgen Lysemose er formand for byrådets ejendoms- og miljøudvalg. Han mener, at By & Land-arrangementet er bæredygtigt, men mener også, at kommunen skal passe på.
- Politikerne og udvalget bestemmer jo i sidste ende, men By & Land udfører den forbedrende administrative proces. Vi sparer et lille årsværk på, at nogle frivilligt går ind og løfter opgaven, forklarer Lysemose.
Ser du ingen fare ved, at en privat interesseorganisation skal behandle og vurdere ansøgninger fra borgere?
- Jo, det kan gå grueligt galt. Man kan jo være i ond tro, når sagerne skal afgøres, hvis foreningen lægger forkerte ting ind eller laver magtfordrejning... Men det kan også gå temmelig godt, siger Lysemose.
Ifølge SF'eren er Helsingørs løsning utraditionel. Det mener Jens Kirkegaard, formand for By & Land, ikke.
- Faktisk er det mange andre steder sådan, at bevaringsforeningerne er med hele vejen. Loven er lavet sådan, at det kan lade sig gøre. Og jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle kunne være farligt. Vi er fagfolk, vi er professionelle, det er en tilfældig kommunalt ansat, som ellers skal vurdere sådan en sag, ikke. Og alt, hvad vi gør, bliver gennemsigtigt, siger Jens Kirkegaard.
Ifølge Kirkegaard var det udvalgsformand, som spurgte, om By & Land »ville give en hånd med« og overtage den administrative opgave. By & Land præsenterer sig selv på følgende måde på foreningens hjemmeside:
»Foreningen By & Land Helsingør arbejder for at udbrede kendskabet til og interessen for arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i Helsingørområdet. Med udgangspunkt i lokalområdet arbejder vi for udvikling og forbedring af det fysiske miljø i byer og landskaber og bevaring af værdifulde bygninger, bymiljøer og landskaber. Foreningen har eksisteret siden 1960'erne«.