Flest fattige børn i region Hovedstaden

Foto: Lorry

Region Hovedstaden har det højeste antal fattige børn og kæmper desuden med, at børnene er fattige i mange år.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvevsråd.

Generelt er børnefattigdommen mest udbredt og mest vedvarende i de store byer som København, Århus og Odense samt på den københavnske vestegn.

Det er også her, børnene er fattige i længst tid.

Fattige børn er defineret som børn, hvis forældre tjener under halvdelen af medianindkomsten og har en formue under 100.000 kr.

2011 var der over 56.000 børn, som var fattige. Samtidig er gruppen af børn, der har været fattige i mindst 5 år, mere end fordoblet siden 2006.

Specielt gruppen af børn i længevarende fattigdom er vokset kraftigt. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i 5 år eller mere, så er denne gruppe mere end fordoblet siden 2006. Samtidig med at andelen af langtidsfattige børn er vokset kraftigt siden 2006, er andelen af fattige børn, som kun er berørt af fattigdom i ét år ad gangen, faldet. Der er altså sket en forskydning i imod længerevarende fattigdom.

Antallet af børn berørt af fattigdom er forholdsvis højt i Danmarks yderområder, men disse børn er dog fattige i væsentligt kortere tid end børnene i storbyområderne samt i Nordsjælland, hvor den gennemsnitlige tid i fattigdom er relativ høj.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik