Flere partier vil forbyde dieselbiler i København

I dag sender vi en en håndfuld nye politikere ind på Christiansborg. Hvad mener dem, der sandsynligvis kommer ind om forbud mod dieselbiler i København?

04:13

Alternativet, Enhedslisten, SF og De Radikale er klar til at indføre et forbud mod dieselbiler i København inden 2023. Altså allerede om fire år. Andre partier afviser modellen. Indslaget her er fra 17. januar 2017, hvor Oslo indførte midlertidigt forbud mod dieselbiler i byen.

Et forbud mod dieselbiler i København allerede i  2023? Altså i løbet af de næste fire år? 

Det er et spørgsmål, der i den grad deler rød og blå blok. 

Hvis man tager et kig ned over de svar, som partiernes kandidater har givet i  vores rundspørge, så tegner der sig hurtigt et mønster.

En stor del af de politikere der hører til i den røde blok bakker op om et forbud af dieselbiler i København senest i 2023. Socialdemokratiet afviser dog idéen.

Men de politikere der hører til i blå blok ikke vil være med til at indføre et forbud mod dieselbiler i København.

TV 2 Lorry har lavet en rundspørge...vi har fået 66 svar

Vi har spurgt de kandidater, der ser ud til at have gode chancer for at blive valgt ind her i Hovedstadsområdet. Vi har blandt andet spurgt til, hvor de står i forhold til spørgsmålet om forbud mod dieselbiler i København. 

Vi har stillet spørgsmålet: Skal dieselbiler forbydes i København senest i 2023 ?

Se mere

Biler giver masser af forurening i byen 

I København er der masser af forurening fra bilernes udstødning. Partiklerne bliver sendt ud i luften, og havner i vores lunger, og gør os syge. 

I Frankrig vil de indføre regler, så der er forbud mod dieselbiler i den centrale del af Paris.  

I Tyskland er der flere byer, der har særlige miljøzoner. I zonerne er der skrappe krav til de tunge køretøjer og deres udstødning.

Blandt andet i Berlin er der indført netop sådan et forbud mod dieselbiler.

Vurderingen er, at det har ramt 265.000 bilister i Berlin og omegn.

De kan ikke længere bevæge sig frit i den tyske hovedstad.

​Så andre steder i Europa er de altså i fuld gang. 

Alternativet: Ja, til et forbud mod dieselbiler i København

Og hos Alternativet er svaret klart, når man spørger, om vi skal forbyde dieselbiler senest i 2023.

-  Ja, siger Uffe Elbæk, der stiller op i Københavns Storkreds.  

Alternativets Carolina Magdalene Maier, der stiller op i Københavns Storkreds bakker op.

- Ja, og meget gerne hurtigere, siger hun.  

Enhedslisten vil også have et forbud for deselbiler senest i 2023. 

-  Ja, det indgår også i Enhedslistens klimaplan, siger Eva Flyvholm, der stiller op i Sjællands Storkreds. 

Enhedslistens Skipper: Ja til forbud mod diselbiler i København frem til 2023

Hendes partifælle hos Enhedslisten, Pernille Skipper, vil også gerne have et forbud før 2023.   

- Enhedslisten foreslår også at kommunerne får mulighed for at indføre nulemissionszoner i dele af byerne. Det vil sige områder, hvor der kun er adgang for de allermest klimavenlige biler. Vi har brug for seriøse tiltag, der begrænser luftforureningen i byerne, siger Pernille Skipper, der stiller op i Nørrebrokredsen.

(...)at kommunerne får mulighed for at indføre nulemissionszoner i dele af byerne. Det vil sige områder, hvor der kun er adgang for de allermest klimavenlige biler.  

Pernille Skipper, Enhedslisten, stiller op i Nørrebrokredsen

Enhedslisten foreslår i sin klimaplan, at man indfører et stop for salg af nye dieselbiler allerede i 2022.  

Det mener andre kandidater hos Enhedslisten 

Rune Lund:

- Ja. Men også gerne tidligere. Enhedslisten foreslår også, at kommunerne får mulighed for at  indføre nulemissionszoner ( miljøzoner red. ) i  dele  af byerne. For kun de allermest  klimavenlige biler. Vi bliver nødt til at gøre noget seriøst ved at begærnse luftforureningen  i byerne.

Rosa Lund:

- Ja, det kan kun gå for langsomt.     

Se mere

Dansk Folkeparti: Det er ikke realistisk med et forbud mod dieselbiler

Men hos Dansk Folkepartis Martin Henriksen er holdningen en anden. Han mener, at det vil give for kort tid til en så markant omstilling på bilmarkedet, hvis man indfører et forbud på dieselbiler i København allerede fra 2023.  

-  Nej. Det er ganske enkelt ikke realistisk  med så kort en frist. Men vi har allerede sænket afgifterne for en række elbiler. Og det tror jeg også, at vi kommer til at gøre igen fremadrettet, siger Martin Henriksen, der stiller op i Tårnbykredsen. 

Nej. Det er ganske enkelt ikke realistisk med så kort en frist. Men vi har allerede sænket afgifterne for en række elbiler. Og det tror jeg også, at vi kommer til at gøre igen fremadrettet.

Martin Henriksen, Dansk Folkeparti, stiller op i Tårnbykredsen

DFs Morten Messerschmidt er på linje med Martin Henriksen. Han afviser et forbud mod dieselbiler i København.  

- Nej. Men vi skal presse på for en hurtig omstilling til elbiler. Det tror jeg først for alvor sker, når vi får selvkørende biler. Det er p.t. i testfasen, siger han. Morten Messerschmidt stiller op i Fredensborgkredsen. 

Det mener andre kandidater hos Dansk Folkeparti 

Karin Nødgaard:

-  En udfasning er realistisk. Men ikke indenfor så kort en årrække. Der skal være realistiske alternativer.  Og der er fare for, at det kan ramme socialt skævt.  Hvis det skal ske meget hurtigt. 

 

Jan-Erik  Messmann:

-  Jeg mener, at 2023 er for tidligt, da ingen vil købe en dieselbil mere. Jeg mener, at 2030 er det bedste bud på et årstal. 

Se mere

Hos partiet Klaus Riskær Pedersen vil Peter Hjorth satse på elbiler. Han stiller op i Københavns Omegns Storkreds..

-  Vi vil gøre det let at købe elbiler, ved at sætte ladestandere op over det ganske land. Vi mener, at udskiftningen af bilparken sker automatisk. Blandt andet fordi flere bilproducenter allerede nu har sat dato på, hornår de kun sælger elbiler, siger han. 

Klaus Riskær Pedersen konstaterer blot, at han først vil indføre et forbud mod dieselbiler i København i 2026. Altså om syv år. Klaus Riskær Pedersen stiller op i Københavns Storkreds. 

Jarlov: Det er for tidligt. Og ikke rimeligt overfor dem der har dieselbiler

Hos De Konservative vil Rasmus Jarlov ikke have et forbud mod dieselbiler allerede i løbet af de næste fire år - senest i 2023. 

-  Nej. Det er for tidligt. Og det vil ikke være rimeligt overfor de nuværende ejere af  dieselbiler, siger Rasmus Jarlov. Han stiller op i Lyngby - og Rødovrekredsen. 

Nej. det er for tidligt, og det vil ikke være rimeligt overfor de nuværende ejere af dieselbiler, siger han. 

Rasmus Jarlov, De Konservative, stiller op i Lyngby - og Rødovrekredsen 

Heller ikke hans partifælle Mette Abildgaard bakker op om et forbud.

- Nej. Men vi skal stille krav om de rette filtre til dieselbilerne. Så de ikke forurener i byerne, siger Mette Abildgaard, der stiller op i Egedalkredsen, Frederikssundkredsen og Rudersdalkredsen. 

Men De Konservative ønsker at standse salget af nye diesel - og benzinbiler fra 2030.  

Hos partiet Stram Kurs afviser de ideen om et forbud mod dieselbiler i København senest i 2023. 

- Nej, siger Henrik Westermann Søndergaard fra Stram Kurs. Han stiller op i Københavns Storkreds.

Hos Kristendemokraterne er de klar til et forbud, hvis der det viser sig, at der ikke er nogen udvikling på området.

-  Under forudsætning af, at udviklingen står stille, så vil Kristendemokraterne tilslutte sig dette. Kristendemokraterne vil gøre udstødningsrør, der fjerner de giftige gasser, lovpligtige. Og vil også fritage udstyret for skat. Det vil gøre diesel-biler lige så rene som benzindrevne, siger Stig Grenov, der stiller op i Nordsjællands Storkreds. 

Liberal Alliance afviser et forbud mod dieselbiler i København frem til 2023.

Kattrup fra LA: Drop politik på baggrund af populisme... 

-  Nej. Vi skal holde op med at føre politik med baggrund i populisme og feel-good fornemmelser. Og i stedet basere politik på fakta. Dieselbilers partikelforurening fylder forholdsvis lidt. Men det er vigtigt, at vi får lagt alle biler i Danmark om til nul-emissionsbiler ( biler der ikke forurener red.) , siger May-Britt Kattrup fra Liberal Alliance.

Nej. Vi skal holde op med at føre politik med baggrund i populisme og feel-good fornemmelser. Og i stedet basere politik på fakta. Dieselbilers partikelforurening fylder forholdsvis lidt.

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance

Liberal Alliances Laura Lindahl, der stiller op i Sjællands Storkreds, mener heller ikke, at vi skal forbyde dieselbiler i København frem til 2023. Hun peger i stedet på partiets alternative oplæg til en klimaplan. 

-  Nej. Vi foreslår i vores klimaplan helt at fjerne registreringsafgiften på grønne biler.    

Hos Nye Borgerlige er meldingen, at de ikke vil opdrage på folk ved hjælp af afgifter eller forbud på klimaområdet.  

-  Man skal sikre, at danskerne har lyst til at vælge de klimavenlige løsninger. Det kan blandt andet gøres ved at fjerne registreringsafgiften på biler. Så flere har mulighed for at vælge en el-bil. I Nye Borgerlige har vi finansieringen på plads til at afskaffe registreringsafgiften, siger Ketil Wathne  Rasmussen, der stiller op i Københavns Storkreds.

Jeppe Trolle hos De Radikale bakker op om at forbyde dieselbiler i København frem til 2023. 

- Ja, siger Jeppe Trolle, der stiller op i Greve-kredsen i Sjællands Storkreds. 

Den radikale Kristian Heegaard vil gerne af med diesel og benzinbiler. Men han mener, at det er et spørgsmål, som mest er relevant for kandidater i København. Han stiller selv op i Fredensborg - og Frederikssundkredsen i Nordsjællands Storkreds.

-  Jeg så gerne, at vi arbejdede hen imod en verden uden diesel -  og benzinbiler, siger han. 

Hos Socialdemokratiet der lige nu har overborgmesterposten i København, siger Morten Bødskov, at det formentlig kommer til at tage længere tid, at forbyde dieselbilerne i byen. Han afviser et forbud senest i 2023. 

- Nej. Socialdemokratiet vil forbyde fabriksnye dieselbiler fra 2030. Og samtidig stramme miljøzonereglerne. Så de ældre dieselbiler løbende bliver udfaset fra trafikken i København, siger Morten Bødskov, der stiller op i Københavns Omegns Storkreds.

Nej. Socialdemokratiet vil forbyde fabriksnye dieselbiler fra 2030. Og samtidig stramme miljøzonereglerne. Så de ældre dieselbiler løbende bliver udfaset fra trafikken i København.

Morten Bødskov, Socialdemokratiet, stiller op i Rødovre i Københavns Omegns Storkreds

Han mener iøvrigt, at det er vigtigt, at københavnerne og dem der arbejder i København får mulighed for at tilpasse sig til et forbud. Hvis forbuddet træder i kraft allerede om fire år, vil rigtig mange komme i klemme, siger han.  

Partifællen Astrid Krag bakker op.

- Vi vil i Socialdemokratiet have et forbud mod nye dieselbiler i København fra 2030. Og vi vil på sigt sørge for, at der heller ikke er gamle dieselbiler, som kører rundt og øger den sundhedsskadelige luftforurening. Den gør mennesker syge hvert eneste år, siger Astrid Krag, der stiller op i Greve i Københavns Omegns Storkreds.

Det mener andre kandidater hos Socialdemokratiet 

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen 

- Nej. det vil ramme mange familier, som er afhængige af deres bil i hverdagen, uforholdsmæssigt hårdt. Så indfasningen af et eventuelt forbud skal være længere. I Socialdemokratiet mener vi, at  at fabriksbye dieselbiler i København skal forbydes fra 2030. 

 

Mette Gjerskov:

- Nej. Vi mener, at fire år er for kort en tidshorisont. Socialdemokratiet vil forbyde fabriksnye dieselbiler fra 2030. Samtidig vil vi stramme  miljøzonereglerne.  Så de ældre dieselbiler løbende bliver udfaset fra trafikken i København. Det er vigtigt, at Københavnerne og dem der arbejder i København, har mulighed for at tilpasse sig et forbud. Hvis det allerede træder i kraft om fire år, vil rigtig mange komme i klemme.

Se mere

SF: Vi vil have et forbud mod dieselbiler i København  

I SF er de til gengæld parate til at forbyde dieselbiler i København i løbet af de næste fire år. Frem til 2023. 

- Ja. Dieselpartikler bidrager til luftforureningen. Og af hensyn til klimaet skal vi omstille biltrafik til blandt andet el og biogas. For at tilskynde til det, vil vi forbyde diesel i de store byer, siger SFs Trine Torp.

Dieselpartikler bidrager til luftforureningen. Og af hensyn til klimaet skal vi omstille biltrafik til blandt andet el og biogas. For at tilskynde til det, vil vi forbyde diesel i de store byer. 

Trine Torp, SF

Venstre: Nej til at forbyde dieselbiler i København frem til 2023

Hos Venstre siger Bertel Haarder, at han afviser idéen om, at forbyde dieselbiler i København fra 2023. 

- Nej. Men vi vil sætte et stop for salg af nye benzin - og dieselbiler fra 2030. For vi skal have nedbragt udledningerne fra transportsektoren markant. Vi ønsker, at de mest forurenende køretøjer skal ud af København. Så vi får renere luft. Samtidig ønsker vi, at benzin og diesel skal ud af taxidriften inden 2030. Og at det skal være slut med udledning  af CO2 og luftforurening fra busserne i byerne, siger Bertel Haarder. Han stiller op i Greve, i Københavns Omegns Storkreds.  

Det mener andre kandidater hos Venstre

Charlotte Munch:

- Det ville være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre, så hurtigt. Men jeg er bange for, at det er lidt for ambitiøst. Jeg tror, det er mest realistisk med et stop for salg af benzin og dieselbiler i  2030.

Martin Geertsen:

- Nej.  Regeringen har fremlagt en ambitiøs plan om at stoppe for salg af nye diesel - og benzinbiler i 2030.  Samtidig er skrotpræmien for gamle dieselbiler fordoblet. Det er både mabitiøst og balanceret.        

Se mere

 

Nej. Det er nok for hurtigt. Desuden tror jeg, at det vil være i strid med det indre marked. Det er jo EU, der typegodkender.

Anna Libak, Venstre, stiller op i Hillerødkredsen

Og Venstres Anna Libak afviser idéen om et forbud mod dieselbiler i København - allerede frem til 2023. 

- Nej. Det er nok for hurtigt. Desuden tror jeg, at det vil være i strid med det indre marked. Det er jo EU, der typegodkender. Men jeg er helt med på, at man skal hæve grænserne for, hvor mange partikler, bilerne må udlede. Så de mest forurenende biler bliver skrottet. Sådan siger Anna Libak fra Venstre, der stiller op i Hillerødkredsen.  
 

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik