Flere lig og urner flyttes

Flere og flere lig bliver gravet op af jorden på de danske kirkegårde. Det sker, selvom de kun har været i jorden i få år, og man derfor forstyrrer gravfreden.

Den er normalt på 20 år,
men i takt med at flere flygtninge bliver sendt hjem eller
frivilligt vender tilbage til deres hjemland, ønsker flere også
at få deres begravede familiemedlemmer med. Det skriver
Kristeligt Dagblad.

Derfor graves der nu årligt op mod 20 lig op
af jorden, vurderer Klaus Frederiksen, formand for Foreningen af
Danske Kirkegårdsledere. Han peger også på, at antallet af
urner, der flyttes fra kirkegård til kirkegård, er steget til
langt over 100 om året.

For det er ikke længere
Kirkeministeriet, men kirkegårdsbestyrelsen, der giver grønt lys
til en urneflytning, og denne tilladelse er altså nemmere at få,
påpeger han.Ifølge Klaus Frederiksen er det uetisk at forstyrre
gravfreden, men forståeligt i situationer, hvor flygtninge
bliver sendt hjem.

- Det er et nødvendigt onde, for de kan ikke
rejse flere tusinde kilometer, hver gang de vil besøge afdøde.
Nogle gange ved vi det på forhånd. Så bruger vi en zinkkiste,
for den er intakt, når den skal flyttes og kan nemt flyttes over
i en transportkiste.

På den måde kommer man ikke i berøring med
liget, siger han.Ifølge Kirkeministeriets vejledning må lig
flyttes, hvis retten til gravstedet ophører, ved direkte
fejlbegravelser, eller hvis flygtninge dør i Danmark, og de
efterladte senere vender tilbage til hjemlandet.

Der er netop
blevet gravet tre lig op, som alle skal til Bosnien-Hercegovina.
Og et lig er også for nylig blevet flyttet fra Roskilde til
Gentofte. Det havde kun været i jorden i 13 år, men nogle
papirer viste, at afdøde havde ønsket sig at blive begravet i
Gentofte.

Klaus Frederiksen mener, det er et problem at flytte
rundt på lig inden for Danmarks grænser.- For vi er garanter
for, at man overholder gravfreden og respekterer afdøde. Der er
tendens til, at flere flytter urner, hvor gravfreden er på
mindst 10 år.

Men man skal ikke flytte rundt på urner, hvis ikke
man lige kan lide farven på det tapet, der er på kirkegården,
siger han.Ved urneflytninger skal der ikke tages samme
sundhedsmæssige hensyn, og gravfreden kan, ifølge
kirkeministeriet, godt forstyrres, hvis de efterladte flytter og
ønsker urnen med sig til en ny kirkegård.

Morten Kvist,
cand.theol., valgmenighedspræst og medlem af Det Etiske Råd,
mener, at det er en uskik at flytte rundt på de døde.- Det er
meget grænseoverskridende at begynde at grave de døde op.

Danmark er ikke større, end at man let kan komme rundt og besøge
dem, siger han.Michael Hviid Jacobsen, sociolog og
begravelsesekspert ved Aalborg Universitet, er sikker på, at
både den globale og nationale transport af afdøde vil blive helt
almindelig i fremtiden. - Vores samtid er kendetegnet ved, at vi
er voldsomt mobile.

I den her globaliserings- og
mobilitetstidsalder er det en saga blot at have en hjemstavn,
hvor vi fødes, vokser op og dør og bliver begravet. Gravstedet,
der før var et holdepunkt for slægten, har i dag en helt anden
karakter og kan nemt flyttes, siger han.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik