Flagermus presser centerbyggeri

Flagermus og salamandere bliver nu inddraget i en byggestrid i Rudersdal, skriver Frederiksborg Amts Avis.Kommunen har besluttet at bruge en del af Birkerød Gl. Præstegårds ellers fredede have til oplagsplads i forbindelse med et stort centerbyggeri på Stationsvej i Birkerød.

Men det er i strid med
EUs habitatdirektiv mener Præstegårdens Havekreds. - Direktivet
beskytter en række dyrearter, som findes i haven, og det har
hverken Fredningsnævn eller Rudersdal Kommune taget hensyn til.

Vi vil derfor klage til Fredningsnævnet og Naturklagenævnet,
siger Havekredsens formand, Kirsten Lindberg.

Biolog Martin
Schneekloth fra By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet
slår i den forbindelse fast:- Myndighederne skal sikre sig, at
yngle- og rasteområder for de såkaldte bilag 4 dyrearter ikke
beskadiges eller ødelægges af aktivitet.

Hvis der er usikkerhed,
om oplagspladsen vil ødelægge forholdene for de EU-beskyttede
arter, så bør man være forsigtig som myndighed.Rudersdals
borgmester, Erik Fabrin (V) står dog fast.

- Udfra de oplysninger
vi sidder med i dag, så har vi truffet den bedst mulige
beslutning ud fra en samlet vurdering for hele området, siger
han

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik