Fagforening: Asbest-sjusk på byggepladser skal løses af politikere

Omkring 300 mennesker dør hvert år på grund af asbest. Særligt håndværkere på byggepladser er udsatte, fordi de firmaer som skulle håndtere asbesten ansvarligt, i stedet for sjusker og dermed bringer andre menneskers liv i fare. Flere fagforeninger ønsker derfor nu, at politikerne her i valgkampen skærper reglerne

Der lød et ramaskrig, da TV 2 Lorry for nylig kunne afsløre, at hundredvis af børnehavebørn var blevet udsat for asbeststøv, mens de tumlede rundt på en legeplads i København.

Men problemet med sjusket asbesthåndtering er større og mere omfattende, end en enkelt skandalehistorie på en legeplads som ligger klos op ad en asbestinficeret byggeplads.

For fagforeningen 3F oplever rigtig tit, at byggefirmaerne sjusker med asbestsaneringen på landets mange byggepladser.

quote Vi ser igen og igen, at de steder, hvor nedrivningsfirmaerne tager prøver, så er det rene prøver. Og hvis der så kommer et eksternt firma, så er der alligevel asbest

Helga Mathiassen, Snedker-Tømrernes Brancheklub i 3F

- Det betyder reelt set, at der dagligt er håndværkere, som går på arbejde og bliver udsat for noget, som kan koste dem livet, siger Helga Mathiassen til TV 2 Lorry. 

Hun er næstformand for Snedker-Tømrernes Brancheklub København, som hører under 3F.

Omkring hver tredje bygning i Danmark indeholder asbest, og der er skrappe regler for, hvordan asbesten skal håndteres, så de sundhedsfarlige støvpartikler ikke spreder sig i luften.

Alligevel er der omkring 300 mennesker, som dør årligt af asbestrelaterede sygdomme i Danmark, og særligt lungehindekræft er den store dræber.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Hvad er asbest?

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter). Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Fibrene bliver “respirable”. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

Indånding af asbestfibre kan give anledning til følgende sygdomme:

  • Asbestose, som er en kronisk lungesygdom. Symptomerne er åndenød, som forværres ved anstrengelser. Sygdommen kan forværres, selv om udsættelsen for asbestfibre stoppes. Sygdommen viser sig typisk 10-20 år efter udsættelsen for asbest.

  • Lungekræft, som typisk optræder 10-30 år efter udsættelse for asbest.

  • Lungehindekræft, som typisk opstår 15-50 år efter udsættelse for asbest.

  • Fortykkelse af lungehinden (pleura plaqes). Sådanne fortykkelser kan også opstå af anden årsag og giver oftest ingen symptomer.

Kilde: Arbejdstilsynet

På Bispebjerg Hospital holder de øje med udviklingen af asbestrelaterede sygdomme. Og selvom asbest blev forbudt i 1990, har man stadig ikke knækket kurven for antallet af årlige asbestrelaterede lungehindekræftdiagnoser.

- Hvis vi bliver ved med bare at ignorere, at der er en asbestfare, så vil der blive ved med at være asbest i luften. Og så vil vi blive ved med at se de her tilfælde af lungehindekræft, siger Jane Frølund Thomsen, ledende overlæge på Bispebjerg Hospital.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Lungerne til venstre er raske lunger. Lungerne til højre er ramt af lungehindekræft
Lungerne til venstre er raske lunger. Lungerne til højre er ramt af lungehindekræft
Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry

Nedrivningsfirmaet Bergmann Gruppen, som har hovedkvarter i Humlebæk, er ifølge 3F, et af de firmaer som ofte sjusker med asbesthåndteringen.

Det var også det nedrivningsfirma, som stod for nedrivningen af asbest-tagene ved den føromtalte udflytterbørnehaven i Brønshøj.

Bergmann Gruppen havde undervejs i renoveringen selv taget 24 asbestprøver på byggepladsen, som alle var negative.

- Så vores kollegaer, tømrere og lærlinge har gået i asbeststøv og arbejdet i den tro, at der var rent og pænt, og at de ikke var i fare, siger Helga Mathiassen.

Problemet var bare, at da et uvildigt firma efterfølgende tog prøver de samme steder, var fem ud af seks prøver fyldt med asbest. 

quote Det er vigtigt, at det kun er autoriserede firmaer, som i fremtiden skal få lov til at håndtere asbestsaneringer

Helga Mathiassen, Snedker-Tømrernes Brancheklub i 3F

Ifølge 3F havde nedrivningsfirmaet Bergmann Gruppen derfor enten fusket eller sjusket med prøverne. 

-  Vi ser igen og igen, at de steder, hvor nedrivningsfirmaerne tager prøver, er det rene prøver. Og hvis der så kommer et eksternt firma, så er der alligevel asbest. Vi har rigtig mange af den slags sager, påpeger Helga Mathiassen.

Mange strakspåbud mod Bergmann Gruppen

TV 2 Lorry har søgt aktindsigt i Bergmann Gruppens sager hos Arbejdstilsynet. Igennem en årrække har firmaet fået adskillige strakspåbud på grund af dårligt arbejdsmiljø. Og flere af dem omhandler mangelfuld håndtering af asbest. 

Eksempelvis fik Bergmann Gruppen i 2021 flere strakspåbud på en byggeplads på Ungarnsgade i København. Her har fire medarbejdere arbejdet i asbestaffald i 14 dage uden de rigtige værnemidler.

I Arbejdstilsynets rapport står der blandt andet:

  • Der er flere steder, hvor asbestsluserne var åbne, så asbesten kunne blæse ud til det fri.

  • Der lå knækkede asbestholdige skiffertagplader overalt

  • Poser med asbestaffald var utætte. Flere steder stak der knækkede asbestplader ud af poserne.

  • De ansatte pakkede det beskidte asbesttøj ned i åbne poser.

- Det er virkelig kriminelt ikke at håndtere asbest ordentligt. Det er gambling med noget, hvor vi har så meget viden om, hvad konsekvenserne er. Og så er disse firmaer tilsyneladende bare alligevel ligeglade, siger ledende overlæge på Bispebjerg Hospital, Jane Frølund Thomsen.

Kræver politisk handling

For at beskytte håndværkerne vil 3F have indført krav om, hvem der må foretage asbestprøver, og hvornår de skal laves.

Særlig vigtigt er det for fagforeningen, at der bliver lavet krav om, at asbestprøverne skal foretages af uvildige.

- Nu er der udskrevet valg. Så jeg håber, at politikerne vil skynde sig at få lavet den asbestaftale og få det rigtig vedtaget. Det er vigtigt, at det kun er autoriserede firmaer, som i fremtiden skal få lov til at håndtere asbestsaneringer, siger Helga Mathiassen.

Svar fra Bergmann Gruppen

Bergmann Gruppen vil ikke lade sig interviewe, men TV 2 Lorry har modtaget denne mail fra firmaets direktør, Mark Bergmann:

Jeg har ikke behov for at deltage i jeres program.

Jeg har dog nogle generelle bemærkninger som du må / kan citere mig for.                                                     

Bergmann Gruppen bestræber sig altid på at udvise den forventet faglighed, med hensyn til arbejdets udførsel, og den efterfølgende kvalitetskontrol.

Vi mener generelt ikke at vi på noget tidspunkt har tilsidesat hverken sikkerhed eller arbejdsmiljø, i en grad som giver anledning til ophævelse af samarbejder / kontrakter.

 Vi udfører generelt vores projekter i henhold til de gældende retningslinjer for asbestsanering i byggeriet, og i overensstemmelse med de indgåede kontrakter med dertil følgende projektbeskrivelser.

Der kan og er (uden at gå i detaljer) på de omtalte sager hvorpå kritikken forekommer, være flere årsager, og forskellige parter i sagerne som også spiller en væsentlig rolle ifm. Kritik punkterne samt jeres udlægning af sagerne.

På denne type byggeprojekter kan der forekomme ændringer, og eller opstå nye ”situationer”, der ikke er været taget højde for i udbudsmaterialet. Der kan være miljøfarlige stoffer, som der ikke er ”fundet” i den oprindelige miljøscreening, eller historisk støv og eller en allerede eksisterende forurening/kontaminering af omkringliggende arealer og konstruktioner, der ikke er kortlagt. Ligeså vel som der kan tilgå ekstra arbejder og eller der kan fravælges ekstra arbejder.

En screening beskæftiger sig typisk med det berørte byggeri/konstruktioner, og der kan derved være forhold som ikke er indeholdt i nedrivningsentreprenørens projekt/tilbud, men som skal håndteres undervejs og takt med at udfordringerne opstår og byggeriet pågår.

I de nævnte sager, er dækningen og udlægningen af forholdene, set med juridiske og produktionsmæssige øjne, selvfølgelig uacceptable. Dette er ikke den måde vi ønsker at drive forretning på, ej heller det produkt vi ønsker at leverer. Men det er en ensidig udlægning af en kompleks problemstilling. Der er handlet så hurtigt fra medier m.fl., at berørte håndværkere, beboere, brugere mm. Er blevet informeret på mail, dagen før en artikel. Det åbner for endnu flere problemstillinger, da vi, som fagentreprenør, ikke har kontakt med nogen af ovenstående parter, men med en hovedentreprenør/bygherre.

Vi er af den overbevisning at hvis 3F fagforbund har kritik af vores udførsel, så tager vi gerne dialogen med dem, på en faglig og konstruktiv måde, fremfor igennem div. Medier.

Vi ønsker ikke at være en del af problemet, men derimod en del af løsningen.

I forbindelse med de påbud vi har modtaget fra arbejdstilsynet, har vi løbende besvaret dem og implementeret de tiltag, der skal sikre, at det ikke sker igen.

AT (Arbejdstilsynet, red.) skal sikre arbejdsmiljøet generelt, og såfremt arbejdet på vores pladser udføres uhensigtsmæssigt eller I strid med gældende lovgivning, er det i alles interesse, inkl. Bergmann Gruppens, at der korrigeres og rettes ind hurtigst muligt.


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Politik

20210531-165109-7-1920x1280we

Nordsjællandsk kommune i alvorlige økonomiske vanskeligheder

20190718-145652-1-6000x4000ma

Fik nej for fire år siden - nu skal det igen granskes, om vi kan bade i hele havnen

1_1_Sekvens.00_02_04_19.Still002

play"Jeg håber, vi får en statsminister med mørk hudfarve snart"

20221011-185629-L-4538x2547ma

Udvalg skal drøfte kritik af advokatundersøgelse ved ekstraordinært møde


Lorryland


Forsiden lige nu

Se flere