Fejl udløser 30 millioner kr. til Movia

En længere tvist mellem hovedstadens trafikselskaber om fejl i passagertællinger er nu endt med et forlig, der giver busselskabet Movia 30 millioner kroner i kompensation for, at selskabet i årene 2005-2007 ikke fik en stor nok andel af de samlede billetindtægter. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen ønsker ikke at kommentere beløbet i forliget, men siger:
- Det giver grobund for, at vi kan løse nogle andre sager i en god og positiv ånd, og så længe de drøftelser pågår, ønsker vi ikke at kommentere konkrete tal.
Passagertællinger er centrale for, hvordan billetindtægterne fra det fælles takstsystem i hovedstadsregionen fordeles mellem trafikselskaberne Movia, DSB, Metroen og Lokalbanerne. Derfor rejste Movia krav om kompensation fra de øvrige trafikselskaber, da Movia for et par år siden opdagede, at der var fejl i passagertællingerne. Movia havde kontrolleret de automatiske passagertællinger i 2005 og 2006 og fundet ud af, at en tællefejl satte passagertallet i de udvalgte tællebusser seks procent for lavt. Derfor rejste busselskabet i januar 2007 krav over for de øvrige parter i takstsamarbejdet, der dog afviste kravet. I december 2008 gik sagen til voldgift, og her stillede Movia krav om at få i alt 142 millioner kroner som kompensation. Et år senere, i december 2009 indkaldte DSB dog til et forligsmøde, hvor DSB og Metroselskabet tilbød Movia 30 millioner kroner i kompensation. Det tilbud har Movias bestyrelse accepteret, fordi det er normalt med en fejlmargen på op til to procent ved passagertællinger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik