Fartfælder bliver forsinkede

Rigspolitiets forsøg med automatisk fartkontrol fra faste standere langs vejene kommer først for alvor i gang i begyndelsen af det nye år, skriver DAGBLADET Roskilde, fredag.

Planen er at opstille automatiske fartmålere på hovedvejen
mellem Roskilde og Ringsted og på hovedvejen mellem Roskilde og
Køge.Inden politiet får sat de faste fartmålere op, vil man dog
have nogle målinger af, hvordan trafikken er i dag. Uden den
slags oplysninger er det svært at vide, hvad effekten af
automatisk trafikkontrol er, hvilket er et af formålene med
forsøget. Derfor er det særdeles væsentligt for Rigspolitiet at
vide, hvordan bilisterne kører i dag. Men Vejdirektoratet er
endnu ikke færdige med at foretage alle målinger, og derfor har
Rigspolitiet valgt at udskyde det samlede forsøg, der også
omhandler målere i Vestsjælland og Gentofte.Baggrunden for
forsøget er, at erfaringer fra udlandet peger i retning af, at
bilisterne bliver meget bedre til at overholde fartgrænserne,
hvis de ved, at de risikerer at blive fotograferet, når de kører
for stærkt. Og det er i forbindelse med de planlagte kameraer
langs vejene da også meningen, at bilisterne bliver advaret om
fotofælden med skilte et par hundrede meter, før de møder
apparatet. Det er ifølge politikommissær Bent Bruun fra
Rigspolitiet også meningen, at man i forbindelse med
igangsætningen af trafikforsøget vil gå ud i pressen, så
bilisterne også ad den vej får at vide, hvad der er på
vej.Trafikforsøget omfatter ud over målere på hovedvejene ved
Roskilde opsætning af fartmålere på landevejs-strækningerne
Slangerup-Farum, Viskinge-Kalundborg og Slagelse-Kalundborg.
Derudover vil man i Gentofte forsøge med kameraer på tre
strækninger, hvor den højest tilladte hastighed er 50 kilometer
i timen. Samtlige steder bliver igangsætningen af forsøget
udskudt til januar.