Dom: Kommune måtte gerne minimere hjemmehjælp

Østre Landsret giver Køge Kommune ret til at ændre i hjemmehjælpen og træffe nye afgørelser om dens tildeling.

Ældre Sagen taber sag mod Køge Kommune i Østre Landsret, hvilket betyder, at kommunen havde ret til at skære i to borgeres hjemmehjælp af sparehensyn.

Foreningen slæbte kommunen i retten, fordi den fandt det forkert, at kommunen for at spare skar i hjemmehjælp, der var blevet bevilget til borgere ud fra en faglig vurdering om, at borgerne rent faktisk er afhængig af den hjælp.

- Selvom vi har økonomiske krisetider, så skal borgere kunne regne med, at den hjælp, kommunernes medarbejdere har tildelt dem ud fra en grundig faglig vurdering af deres behov, også gives fremover, mener Olav Felbo, politisk chefkonsulent for Ældre Sagen.

- Det skal ikke blive vilkårligt, at man fratager dem hjælpen blot med henvisning til, at der er sket økonomiske ændringer, hvad angår budgetter, mener han.

Efter Serviceloven kan kommuner årligt revurdere hjemmehjælpen til en borger.

Landsretten skriver i en pressemeddelelse, at den frifinder Køge Kommune, fordi kommunen i overensstemmelse med Serviceloven havde reduceret i hjemmehjælpen til de to borgere efter nye konkrete og individuelle vurderinger af deres behov.

Derudover havde de to borgeres hjemmehjælp kun haft gyldighed i en nærmere bestemt og begrænset periode, og derfor kan man ikke sige, at kommunen ligefrem tilbagekaldte den.

Inden afgørelsen udtalte Olav Felbo fra Ældre Sagen, at hvis foreningen taber sagen, så er foreningen ikke bleg for enten at tage sagen videre til højeste retsinstans eller hive fat i Folketinget.